Momentum har flera kommittéer för det arbete vi utför för våra medlemmar

Utskotten är till för att underlätta huvudstyrelsens arbete och fördela arbetet på fler än bara huvudstyrelsen

postadress

MOMENTUM –

FÖRENINGEN AV ARM OCH BEN PROSTATANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu