Momentum har flera kommittéer för det arbete vi utför för våra medlemmar

Utskotten är utformade för att underlätta direktionens arbete och fördela arbetet på fler än bara direktionen.

Hälsopolitiska nämnden

Kommunikations- och informationskommittén

Lika personer och anhörignämnd

Idrotts- och aktivitetsnämnd

Studera urvalet

postadress

MOMENTUM –

FÖRENINGEN AV ARM OCH BEN PROSTATANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu