Hälsopolitiska nämnden

Hälsopolitiska nämnden arbetar för att amputerade/protesanvändare ska ha samma möjligheter som arbetsföra. De viktigaste av många uppgifter är att säkerställa en fortsatt fi finansiering av protesanpassning genom NAV, att få bort 26-årsregeln gällande specialproteser, att verka för förbättrad amputationskirurgi och fantomsmärta/rumpsmärtabehandling samt att bidra till förbättrad gångträning. .

 

För frågor eller tips till nämnden, kontakta gärna nämndens ledare Geir Bornkessel

Kommittémedlemmar:

Geir Bornkessel

Geir Bornkessel

Chef

Mobil: 971 55 878

geir.bornkessel@momentum.nu

postadress

MOMENTUM –

FÖRENINGEN AV ARM OCH BEN PROSTATANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu