Jämställdhets- och anhörignämnd

Kamratarbete är ett av Momentums främsta fokusområden

Kamrater från Momentum är redo att träffa medmänniskor som behöver råd, vägledning och uppmuntran.

Foto: Hans Hekneby Reinertsen

Kamratarbete

Momentum är en organisation av och för kamrater. Att träffa människor med delad erfarenhet är ofta det viktigaste.

Allt Momentum gör är i princip kamratarbete.

Det handlar om att utbyta erfarenheter med varandra och flytta gränser tillsammans.

Momentum har lokala kamratkontakter och anhörigkontakter i hela landet.

Kamratkontakterna och anhörigas kontakter brukar träffa de amputerade och deras anhöriga redan på sjukhuset strax efter operationen. De genomför en-till-en-samtal och gruppsamtal efter behov. Kamratkontakterna och anhörigkontakterna i Momentum har många hundra möten med amputerade och anhöriga varje år.

Valet

Utöver lokala kontakter har Momentum en nationell kommitté som organiserar arbetet och håller kurser och samlingar för jämnåriga och anhöriga och säkerställer en hög professionell kvalitet på detta viktiga arbete.

Nämnden organiserar och effektiviserar kamrattjänsten och och kontakten med anhöriga, samspel med lokala Momentumkrafter runt om i landet. Att bidra till god kontakt med sjukhus, rehabcenter och ortopediska verkstäder är en av nämndens centrala uppgifter. I sammanhanget är Momentums Infokuvert ett viktigt verktyg.

 

Kontaktperson för kamratkommittén är ledare.

Kamrat- och anhörigakontakter i regionerna är:

Peer Contact East:

Kristin Holter Sørensen – Mobil: 99719756 – ben amputerat

Anhöriga kontaktar Öst:

Vigdis Hansen – Mobil: 90646743

Mer information om Momentum East

Homeland kontakter Inland:

Ole Martin Tveter – Mobil: 45470970

Rune Søstuen – Mobil: 95965242 – arm amputerad

Mer information om Momentum Innlandet

Kamratkontakt Sydost:

Kontakta Momentum Sentralt

Telefon: 40004360

Mer information om Momentum South-East

Kamratkontakt Sydväst:

Terje Tobias Finsådal – Mobil: 91595466 – ben amputerat

Mer information om Momentum Sør-Vest

Kamrat- och anhörigkontakt Väst:

Morten Furre – Mobil: 91568962 – amputerad ben och framfot

Mer information om Momentum Vest

Kamratkontakt Mellannorge:

Sven Erik Almaas – Mobil: 91179160

Anhörig kontakt:

Anne Lise Sunbø – Mobil: 99795351

Mer information om Momentum Midt-Norge

Kamratkontakt North:

Kontakta Momentum Sentralt

Telefon: 40004360

Mer information om Momentum Nord

postadress

MOMENTUM –

FÖRENINGEN AV ARM OCH BEN PROSTATANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu