Kommunikations- och informationskommittén

Består av flera tidigare nämnder som hösten 2019 slogs samman till en nämnd.

(IT/webb, redaktion, livsglädje och informationsnämnd)

Livets njutning

Kommunikations- och informationsnämnden i Momentum ansvarar för att ge ut medlemstidningen Livsglede flera gånger om året. Framställning av text och foton samt färdigställande innan varje tidning skickas till tryckning är en del av arbetet i samarbete med vår innehållsproducent. Nämnden ansvarar även för att inhämta annonser och har som utgångspunkt att annonsintäkterna ska täcka kostnaderna för att ge ut tidningen.

Webbplatser och VISSA

Underhåll och uppdatering av Momentums hemsida, Facebooksida och grupp, samt Instagram och andra NÅGRA plattformar som är relevanta att finnas på, samt visuell profil på alla ytor och tryckta medier.

Tanken bakom Momentums närvaro online och SOME är att det ska stärka medlemmarnas möjligheter att följa vad som händer i de amputerades miljöer nationellt och internationellt.

 

Information

Arbeta för att amputerade/protesanvändare har samma möjligheter som arbetsföra. De viktigaste av många uppgifter är att säkerställa en fortsatt fi finansiering av protesanpassning genom NAV, att få bort 26-årsregeln gällande specialproteser, att verka för förbättrad amputationskirurgi och fantomsmärta/rumpsmärtabehandling samt att bidra till förbättrad gångträning. .

Kommittémedlemmar:

Petter Thime

Petter Thime

Chef

Mobil: 900 19 095

petter.thime@momentum.no

 

Kjetil Bragstad

Kjetil Bragstad

Medlem

Mobil: 486 01 974

kjetil.bragstad@momentum.no

 

Mark Miller

Mark Miller

Medlem

Mobil: 928 87 660

mark.miller@momentum.no

 

postadress

MOMENTUM –

FÖRENINGEN AV ARM OCH BEN PROSTATANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu