Studienämnden

Studienämnden ska stimulera till skolgång och utbildning, bistå landstingen med att identifiera finansieringskällor, även vid beredning av bidragsansökningar.

Den kommer också att representera Momentum i Studienämnden Funkis

För frågor eller tips till nämnden, kontakta nämndens ledare.

Kommittémedlemmar:

Kjetil Bragstad

Kjetil Bragstad

Medlem

Mobil: 486 01 974

kjetil.bragstad@momentum.no

 

Liv Karin Søstuen

Liv Karin Søstuen

Administrationssekreterare

Mobil: 928 87 660

info@momentum.nu

 

postadress

MOMENTUM –

FÖRENINGEN AV ARM OCH BEN PROSTATANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu