Momentum har flere utvalg for det arbeidet vi utfører for våre medlemmer

Utvalgene er laget for å lette hovedstyrets arbeid og fordele arbeidet på flere personer en bare hovedstyret

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu