Samfunnspolitisk utvalg

Samfunnspolitisk utvalg arbeider for at amputerte/protesebrukere skal ha like muligheter som funksjonsfriske. De viktigste blant mange oppgaver er å sikre fortsatt finansiering av protesetilpasning gjennom NAV, å få fjernet 26-årsregelen hva angår spesialproteser, å arbeide for forbedret amputasjons kirurgi og fantomsmerte/stumpsmerte behandling samt å medvirke til forbedret gangtrening. 

 

For spørsmål eller tips til utvalget ta gjerne kontakt med utvalgets leder, Nils-Odd Tønnevold

Utvalgets medlemmer:

Nils Odd Tønnevold

Nils Odd Tønnevold

Leder

Mobil: 922 01 626

nils.tonnevold@connectum.no

 

Ola Kvisgård

Ola Kvisgård

Medlem

Geir Bornkessel

Geir Bornkessel

Medlem

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu