Kommunikasjons- og informasjonsutvalget

Består av flere tidligere utvalg som høsten 2019 ble slått sammen til et utvalg.

(it/web- , redaksjonen, livsglede- og informasjonsutvalget)

Livsglede

Kommunikasjons- og informasjonsutvalget i Momentum står for utgivelse av medlemsbladet Livsglede fire ganger årlig. Produksjon av tekst og foto, samt ferdigstilling før hvert blad sendes til trykking, inngår i arbeidet i sammarbeid med vår innholdsprodusent. Utvalget står også for innhenting av annonser og har som et utgangspunkt at annonseinntekter skal dekke kostnadene med å utgi bladet.

Nettsider og SOME

Vedlikehold og oppdatering av Momentums nettsider, Facebook side og gruppe, samt Instagram og andre SOME plattformer som er aktuelle å være på, samt visuell profil på alle flater og trykte medier.

Tanken bak Momentums nærvær på nett og SOME er at det skal styrke medlemmenes muligheter til å følge med i hva som skjer i amputertes miljøer nasjonalt og internasjonalt.

 

Informasjon 

Arbeide for at amputerte/protesebrukere skal ha like muligheter som funksjonsfriske. De viktigste blant mange oppgaver er å sikre fortsatt finansiering av protesetilpasning gjennom NAV, å få fjernet 26-årsregelen hva angår spesialproteser, å arbeide for forbedret amputasjons kirurgi og fantomsmerte/stumpsmerte behandling samt å medvirke til forbedret gangtrening.

Utvalgets medlemmer:

Petter Thime

Petter Thime

Leder

Mobil: 900 19 095

petter.thime@momentum.no

 

Kjetil Bragstad

Kjetil Bragstad

Medlem

Mobil: 486 01 974

kjetil.bragstad@momentum.no

 

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu