Likepersons- og pårørendeutvalget

Likepersonsarbeidet er et av Momentums hovedsatsningsområder

Likepersoner fra Momentum er klare til å møte medmennesker som trenger råd, veiledning og oppmuntring.

Foto: Hans Hekneby Reinertsen

Likepersonsarbeid

Momentum er en organisasjon av og for likepersoner. Det å treffe mennesker med felles erfaring er ofte det aller viktigste.

Alt Momentum gjør er i bunn og grunn likepersonsarbeid.

Det handler om å utveksle erfaringer med hverandre og å flytte grenser sammen.

Momentum har lokale likepersonkontakter og pårørendekontakter i hele landet.

Likepersonkontaktene og pårørendekontaktene møter gjerne amputerte og deres pårørende allerede på sykehuset kort tid etter operasjonen. De gjennomfører en-til-en samtaler og gruppesamtaler etter behov. Likepersonkontaktene og pårørendekontaktene i Momentum har mange hundre møter med amputerte og pårørende hvert år.

Utvalget

I tillegg til lokale kontakter har Momentum et nasjonalt utvalg som organiserer arbeidet og holder kurs og samlinger for likepersoner og pårørendekontakter og sørger en faglig høy kvalitet på dette viktige arbeidet.

Utvalget organiserer og effektiviserer likepersontjenesten og og kontakten med pårørende, samspill med lokale Momentum- krefter rundt om i landet. Å bidra til god kontakt med sykehus, rehabsentre og ortopediverksteder er en av utvalgets sentrale oppgaver. I denne sammenheng er Momentums Info-konvolutt et viktig verktøy.

 

Kontaktperson for likepersonutvalget er leder.

Mark Miller

Mark Miller

Leder

Mobil: 92887660

mark.miller@momentum.nu

Dobbel leggamputert

 

Marit Havre Nilssen

Marit Havre Nilssen

Medlem

John Arne Rosenlund

John Arne Rosenlund

Medlem

Likeperson- og pårørendekontakter i regionene er:

Likepersonkontakt Øst: 

Kristin Holter Sørensen – Mobil: 99719756 – leggamputert

 

Pårørendekontakt Øst:

Vigdis Hansen – Mobil: 90646743

 Mer informasjon om Momentum Øst

Likepersonkontakter Innlandet:

Roar Borg Olafsen – Mobil: 93697330 – leggamputert

Rune Søstuen – Mobil: 95965242 – armamputert

Pårørendekontakt Innlandet:

Liv Karin Søstuen – Mobil: 47021094

Mer informasjon om Momentum Innlandet

Likepersonkontakt Sør-Øst:

Ta kontakt med Momentum Sentralt evt. leder i Sør -Øst

 Mer informasjon om Momentum Sør-Øst

Likepersonkontakt Sør-Vest:

Terje Tobias Finsådal – Mobil: 91595466 – leggamputert

 Mer informasjon om Momentum Sør-Vest

Likeperson- og pårørendekontakt Vest:

Marit Havre Nilssen – Mobil: 92030616 / 55343737

Likepersonkontakt Vest:

Finn Atle Leirpoll Mobil: 95195075 – låramputert

Mer informasjon om Momentum Vest

Likepersonkontakt Midt-Norge:

 Tor Aalberg – Mobil: 93091164 – låramputert

 Mer informasjon om Momentum Midt-Norge

Likepersonkontakt Nord:

Martin Hartløff – Mobil: 41 64 03 50

Mer informasjon om Momentum Nord

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu