Studieutvalget

Studieutvalget skal  stimulere til skolering og opplæring, bistå fylkeslagene i identifiseringen av kilder til finansiering , også i utarbeidelsen av søknader om tilskudd.

Det skal og representere Momentum i Studieutvalget Funkis

For spørsmål eller tips til utvalget ta kontakt med utvalgets leder.

Utvalgets medlemmer:

Kjetil Bragstad

Kjetil Bragstad

Medlem

Mobil: 486 01 974

kjetil.bragstad@momentum.no

 

Liv Karin Søstuen

Liv Karin Søstuen

Adminstrasjonssekretær

Mobil: 928 87 660

info@momentum.nu

 

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu