Vad förväntar DU dig av en ortopedingenjör?

Momentum har bjudits in av Utbildnings- och forskningsdepartementet att delta i ett möte 7. Maj där vi kan ge input om vilka förväntningar våra medlemmar har på ortopedingenjörens kunskaper, färdigheter och egenskaper.

Efter Meld.St. 13, 2011-2012 och Rapport. St 16, 2016-2017, behövs en bättre nationell styrning för att säkerställa att eleverna är förberedda för arbetsuppgifter och arbetssätt i framtidens hälso- och omsorgstjänster samt för att stärka kvalitet och relevans i alla hälso- och socialtjänstutbildningar .

Utbildningsdepartementet har inrättat en programgrupp för ortopedingenjörsutbildningar som ska utarbeta nationella riktlinjer för utbildningen. Riktlinjen ska definiera vad en färdigutbildad ortopedingenjör ska kunna.

Vad har du för förväntningar på detta?

Skicka oss dina förväntningar så att vi kan ta detta vidare i mötet med Utbildningsdepartementet 7. Maj!

Inspel som kommer fram i mötet kommer att bearbetas och beaktas i arbetet med riktlinjerna. Riktlinjen ska vara inlämnad till Utbildningsdepartementet senast den 1. nov. Riktlinjerna skickas sedan på ordinarie samråd.

För mer information, se projektets hemsida .

Vill du gå på sådana möten och engagera dig i vårt arbete? Läs om hur du kan gå med här , eller kontakta oss på info@momentum.nu , eller på vår facebooksida .