Vil du delta i et forskningsprogram om beinamputerte protesebrukere og mobilitet?

Vegar Hjermundrud er fysioterapeut, stipendiat ved OsloMet og del av forskningsgruppen «Kliniske intervensjoner og medisinsk teknologi», som driver et forskningsprogram om beinamputerte protesebrukere og mobilitet. Hovedmålet er å bidra til en enklere hverdag for beinamputerte protesebrukere.

I det aktuelle prosjektet skal beinamputerte protesebrukere intervjues om utfordringer knyttet til det å bevege seg med protese i hverdagen. Etter intervjuene og et strukturert litteratursøk, skal det utvikles et rehabiliteringsprogram med utgangspunkt i Momentums treningstips. Programmet skal gjennomføres av henholdsvis erfarne og ferske protesebrukere i en 4-ukers periode, med testing før og etter. Kontrollgruppen vil være erfarne protesebrukere som testes med 4 ukers mellomrom, men som ikke trener strukturert i mellomtiden.

Bakgrunnen for henvendelsen: Personvernforordningen (GDPR) gjør det vanskelig for OsloMet å kontakte potensielle deltakere direkte. Det er derfor praktisk, hensiktsmessig og nødvendig at den enkelte blir informert om prosjektet og eventuelt tar kontakt selv. Brukerforeningen Momentum ønsker derfor å være behjelpelig med å informere aktuelle brukere om deltakelse i fokusgruppeintervju.

Ved behov for nærmere informasjon, ikke nøl med å ta kontakt med undertegnede:

Vegar Hjermundrud

PhD-student / Assistant Professor

OsloMet, Faculty of Health Sciences,  Department of Occupational Therapy, Prosthetics and Orthotics

E-mail: vegarh@oslomet.no

Telephone: +4790680794