‘- We are ready to receive several new prosthetic seconds

‘- We are ready to receive several new prosthetic seconds

Tv Blatchford Ortopediavdelning Arendal ligger idylliskt precis intill avfarten på E18 till Arendal centrum, i grannhuset till Statens vegvesen. General manager och sjukgymnast Bjarne Lindebo är mycket nöjd med nya Blatchford i Arendal. Alla foton: Kristine Ottersland. Text: Marte Nordahl – Det är en förmån att få starta en ny klinik i Arendal, säger sjukgymnasten […]

Text: Marte Nordahl

– Det är en förmån att få starta en ny klinik i Arendal, säger sjukgymnasten och generaldirektören Bjarne Lindebø.

– Äntligen har östra Agder och Telemark en fullvärdig ortopedisk klinik. Mottagandet från kunderna har varit oklanderligt. Vi ser nu fram emot att få ett tydligare fotfäste. I mitten av oktober förra året flyttade vi in i nyrenoverade lokaler. Ett år senare är nästan allt «på plats».Vi är en klinik som vill hålla oss uppdaterade om alla viktiga aktiviteter och syften som sker i branschen, säger han upprymt.

Blatchford ortopediavdelning Arendal ligger idylliskt precis intill avfarten på E18 till Arendal centrum, i grannhuset till Statens vegvesen.

Sex kliniker

Bjarne lyfter fram Blatchford Ortopedi som en grupp med så många som sex kliniker spridda runt om i landet. Här sker en växling mellan kompetens och erfarenhet över klinikerna. Blatchford Ortopedi i Kristiansand är deras moderklinik som de har ett nära samarbete med både ämnen och produktion.

– Vår klinik i Arendal består av en skobutik och en verkstad som är redo för full produktion. Vi är en bra kombination av unga medarbetare och medarbetare med lång karriär. Tillsammans är vi alla både nyfikna på vår egen utveckling och ivriga att ge den bästa kundupplevelsen, säger han.

Fysioterapeut sedan 16 år

Bjarne har arbetat på Blatchford i Kristiansand sedan 2016. Det senaste året har han arbetat med etableringen av Blatchford Arendal. Bjarne har varit sjukgymnast under hela sin vuxna karriär i sammanlagt 16 år. Han har främst arbetat med patienter på Volvat Medical Center.

– Här jobbade jag med ortopedi och toppidrott. Jag har sett de flesta ortopediska besvären, och deltagit i otaliga ortopediska ingrepp, säger han.

750 kvadratmeter

Tidigare bodde Bjarne och resten av personalen i ett litet och gammalt källarrum på 45 kvadratmeter på Sørlandets sjukhus i Arendal.

– När vi startade byggprocessen av en klinik på 750 kvadratmeter var kriteriet att vi inte skulle tappa den «kollegiala intimitet» vi jobbade under tidigare. Efter ett år kan vi säga att den «kollegiala intimiteten» fortfarande finns och vi trivs på jobbet, säger han.

Hanterar de flesta patientkategorier

Bjarne framhåller att öppnandet av en stor klinik har gett dem en unik möjlighet att sätta ihop ett skräddarsytt team.

– Vi började med fyra anställda och support från Kristiansand. Idag har vi vuxit till tio anställda i Arendal och assisteras av sex personer från Kristiansand. Sammantaget har teamet rik erfarenhet av alla typer av ortopediska hjälpmedel. Det är två ortopedingenjörer som arbetar med proteser, där alla fem faktiskt har rik och varierad erfarenhet av proteser. Vår tekniker är också en utmärkt protestekniker med många års erfarenhet.

– Blatchford Arendal är väl rustad för att hantera alla kundförfrågningar och att ta emot nya protesekunder. Vi välkomnar digitaliseringen av branschen samtidigt som vi håller oss till tidigare rötter, säger han.

Ortopedingenjör Kristine Svanes Ottersland hjälper också protesanvändare.

Större synlighet i Health Norway

Bjarne vill att «mannen på gatan» ska veta vad en ortopedverkstad är. Idag är det väldigt få som har någon kunskap om branschen.

– Som sjukgymnast var ortopedteknikbranschen ett område inom hälsosektorn som jag inte hade kunskap om. Efter att jag kommit in i den här branschen ser jag i vilken utsträckning ortopedingenjörer också kan komplettera behandlingen med resten av Hälso-Norge. Vi är ett bra komplement till andra terapeuter, informerar han.

Tvärvetenskap är nyckeln

– Ur mitt perspektiv har det uteslutande varit väldigt positivt och lärorikt att komma in i den här branschen. Blatchford i Kristiansand och Arendal har ortopedingenjörer, sjukgymnaster, kiropraktorer och fotterapeuter. Vi har utan tvekan mycket att lära av varandra, säger han.

– Till och med vi får den här kunskapen emellan om «mannen på gatan», terapeuter och rekvisitioner runt omkring oss känner oss. En viktig faktor i detta arbete tror jag är genom tvärvetenskaplighet.

Ortopedingenjör Karoline Bjelland Pedersen hjälper protesanvändare. Hon är ung i ämnet, men i gengäld hungrig och lösningsorienterad.

Forskning och utveckling

– Jag bryr mig om synen. Det innebär att vi hämtar kunskap från andra discipliner och utbyter expertis. Som ledare är jag också mån om att inte fastna i «skolundervisningen». Det är därför vi blickar framåt mot forskning och utveckling. Vi ska förstås komma ihåg «vägen vi har gått», samtidigt som vi visar nyfikenhet och reflektion över vår egen praktik. Tvärvetenskaplig orientering för automatiskt med sig ett kompetenslyft om man är öppen för impulser och förändring, säger han.

– Vi värdesätter vår kvalitet och vårt varumärke för att ge våra kunder en trygg upplevelse hos oss. Blatchford granskar sina kliniker genom ISO 9001. Oktober i år kommer vi att ha den första internrevisionen i Arendal och på nyåret kommer vi att ha en extern revision.

Skapar ett gott förtroende och dialog

– För att etablera en bra användarupplevelse är det först och främst viktigt med en bra dialog, och att användaren också är delaktig i processen. Medvetenhetshöjande gentemot användaren är också väsentligt för att kunna upprätthålla en bra dialog. För det andra är det viktigt att vi utbildar brukare i allt hantverk och arbete som vi utför, säger han.

– För att möta våra kunder på ett inkluderande sätt är det också viktigt att ha roligt på jobbet. Det unika samarbetet mellan ortopedingenjör, tekniker och sjukgymnast ökar välbefinnandet internt och skapar indirekt trygghet för våra kunder, vilket samtidigt resulterar i innovation och nytänkande.

Ortopedingenjör Luis Miguel Janeiro Rodrigues, arbetar främst med 3D-modellering, 3D-printing, ortos, protes och Mac Gyver .

Medvetenhet räknas

Bjarne poängterar att hur mycket användaren använder hjälpmedlet, använder övningar eller implementerar det han har lärt sig i vardagen, handlar mycket om att öka medvetenheten. Bäst resultat uppnår användaren när medvetenhet om både hjälpmedlet och dess användning står i fokus.

– Mariana Neto, vår nya ortopedingenjör från Portugal, säger det så fint: «Nyckeln till framgång kommer genom medkänsla och tillit i relationen terapeut-användare».

Trygga patienter

Bjarne framhåller att medvetenhetshöjande också handlar om att skapa ett gott förtroende för det arbete som gjorts för brukaren.

– Vi betonar att användaren ska känna sig trygg med att använda protesen. Samtidigt vill vi att användaren ska kunna utnyttja sin och protesens potential. Här är det en stor resurs att ortopedingenjören kan samarbeta med sjukgymnasten för att finjustera protesen och ge brukare vägledning i förhållande till gång.

– Vi jobbar även i dagarna med att göra en testbana utomhus. Som sjukgymnast tycker jag att det är effektivt att ha en testbana utanför lokalen som består av grus, uppför och nedför, asfalt och singel, för att nämna några. Så här testas användaren hur protesen faktiskt fungerar i verkligheten. Av temperaturskäl kommer vi att slutföra projektet tidigast hösten eller senast våren 2021, säger Bjarne.

Solid samarbete

Bjarne lyfter fram Sørlandets sjukhus som deras största och viktigaste partner. På sjukhuset i Arendal har de även ett kontor på ortopedavdelningen där de i första hand bistår diabetespatienter med sårlindring. De har även ett nära samarbete med Habilitering för barn och ungdomar (HABU), där vi gör hjälpmedel för barn med många olika behov.

– Utanför sjukhuset hjälper vi flera skolor, institutioner och äldreboenden. Dessutom har vi en god relation med fysiska kliniker och läkare i närområdet, samt Sørlandets sjukhus AFR (Kongsgårdssjukhuset), upplyser han.

Många speciella områden

– Vi har redan kapacitet att ta emot de allra första protessekunderna. Det är kunder som tidigare har rest söderut till Kristiansand eller österut till Porsgrunn. Vi vet förstås att många redan har goda relationer med sina respektive ortopedingenjörer på annat håll. Om kunderna ändå behöver hjälp lokalt i Arendal är de välkomna att kontakta oss, säger Bjarne.