– Vi er klare for å ta imot flere nye protesekunder

– Vi er klare for å ta imot flere nye protesekunder

T.v Blatchford Ortopedi avdeling Arendal ligger idyllisk til like ved avkjørselen på E18 til Arendal sentrum, i nabobygget til Statens Vegvesen. Daglig leder og fysioterapeut Bjarne Lindebo gleder seg stort over nye Blatchford i Arendal. Alle foto: Kristine Ottersland. Tekst: Marte Nordahl – Det er et privilegium å starte ny klinikk i Arendal, sier fysioterapeut […]

Tekst: Marte Nordahl

– Det er et privilegium å starte ny klinikk i Arendal, sier fysioterapeut og Daglig leder Bjarne Lindebø.

– Endelig har østre del av Agder og Telemark fått en fullverdig ortopedisk klinikk. Mottakelsen fra kundene har vært upåklagelig. Nå ser vi fram til å få et mer tydelig fotfeste. I midten av oktober i fjor flyttet vi inn i nyrenoverte lokaler. Ett år etter er nesten alt «på plass», Vi er en klinikk som ønsker å holde oss oppdatert på alle viktige aktiviteter og formål som foregår i bransjen, sier han spent.

Blatchford Ortopedi avdeling Arendal ligger idyllisk til like ved avkjørselen på E18 til Arendal sentrum, i nabobygget til Statens Vegvesen.

Seks klinikker

Bjarne løfter fram Blatchford Ortopedi som et konsern med hele seks klinikker spredt rundt om i landet. Her veksles det mellom kompetanse og erfaring på tvers av klinikkene. Blatchford Ortopedi i Kristiansand er deres moderklinikk som de har et nært samarbeid med om både fag og produksjon.

– Klinikken vår i Arendal består av en skobutikk og et verksted som er klar for full produksjon. Vi er en god kombinasjonen av unge ansatte og ansatte med lang fartstid. Til felles er vi alle både nysgjerrige på egenutvikling og ivrige etter å gi den beste kundeopplevelsen, sier han.

Fysioterapeut i 16 år

Bjarne har siden 2016 arbeidet på Blatchford i Kristiansand. Det siste året har han jobbet med etableringen av Blatchford Arendal. Bjarne har vært fysioterapeut i løpet av hele sitt voksne yrkesliv på totalt 16 år. Han har først og fremst arbeidet med pasienter på Volvat Medisinske senter.

– Her arbeidet jeg med ortopedi og toppidrett. Jeg har sett det meste av ortopediske lidelser, og deltatt på utallige ortopediske inngrep, sier han.

750 kvadratmeter

Tidligere holdt Bjarne og resten av staben til i et lite og gammelt kjellerlokale på 45 kvadratmeter på Sørlandet Sykehus i Arendal.

– Når vi startet byggeprosessen av en klinikk på hele 750 kvadratmeter, var kriteriet at vi ikke skulle miste den «kollegiale intimiteten» vi jobbet under tidligere. Etter ett år kan vi si at den «kollegiale intimiteten» fortsatt er tilstede og vi koser oss på jobb, sier han.

Håndterer de fleste pasientkategorier

Bjarne framhever at det å åpne en stor klinikk har gitt dem en unik mulighet til å sette sammen et tilpasset team.

– Vi startet med fire ansatte og støtte fra Kristiansand. I dag har vi vokst til ti ansatte i Arendal, og får drahjelp av seks personer fra Kristiansand. Samlet har teamet rik erfaring med alle slags ortopediske hjelpemidler. Det er to ortopediingeniører som jobber med protese, hvor alle fem faktisk har rik og variert erfaring innen protese. Vår tekniker er også en fremragende protesetekniker med mange års erfaring.

– Blatchford Arendal er godt rustet til å håndtere alle kundehenvendelser og til å ta i mot nye protesekunder. Vi ønsker digitaliseringen av bransjen velkommen samtidig som vi holder fast på tidligere røtter, sier han.

Ortopediingeniør Kristine Svanes Ottersland hjelper også protesebrukerne.

Større synlighet i Helse-Norge

Bjarne ønsker at «mannen i gata» skal vite hva et ortopedisk verksted er. I dag er det nemlig veldig få som har noe kunnskap om bransjen.

– Som fysioterapeut var ortopediingeniørbransjen et område innen helsesektoren som jeg ikke hadde noe kjennskap til. Etter at jeg kom inn i denne bransjen, ser jeg hvilken stor grad også ortopediingeniører kan komplementere behandlingen med resten av Helse –Norge. Vi er et kjempesupplement til andre behandlere, informerer han.

Tverrfaglighet er nøkkelen

– Fra mitt perspektiv har det vært utelukkende veldig positivt og lærerikt å gå inn i denne bransjen. Blatchford i Kristiansand og Arendal har både ortopediingeniører, fysioterapeuter, kiropraktor og fotterapeuter. Vi har utvilsomt mye å lære av hverandre, sier han.

– Endog oppnår vi denne kunnskapen oss i mellom om «mannen i gata», behandlere og rekvirenter omkring oss kjenner til oss. En viktig faktor i dette arbeidet tror jeg er gjennom tverrfaglighet.

Ortopdediingeniør Karoline Bjelland Pedersen hjelper protesebrukere. Hun er ung i faget, men til gjengjeld sulten og løsningsorientert.

Forskning og utvikling

– Jeg er opptatt av vidsyn. Det betyr at vi henter kunnskap fra andre fagfelt og veksler på kompetanse. Som leder er jeg også opptatt av å ikke gro fast i «skolelæren». Derfor vender vi blikket fremover mot forskning og utvikling. Vi må selvsagt huske «stien vi har gått på», samtidig som vi også viser nysgjerrighet og refleksjon over egen praksis. Tverrfaglig orientering fører automatisk med seg kompetanseløft dersom man er åpen for impulser og endring, sier han.

– Vi setter kvalitet og merkevaren vår høyt for å gi kundene våre en trygg opplevelse hos oss. Blatchford reviderer klinikkene sine gjennom ISO 9001. Oktober i år skal vi ha første internrevisjon i Arendal, og på nyåret har vi eksternrevisjon.

Etablerer god tillit og dialog

– For å kunne etablere en god brukeropplevelse er det først og fremt viktig med en god dialog, og at brukeren også er delaktig i prosessen. Bevisstgjøring overfor bruker er også vesentlig for å kunne opprettholde en god dialog. Dernest er det viktig at vi lærer opp bruker i alt håndverk og arbeid som vi utretter, sier han.

– For å kunne møte kundene våre på en inkluderende måte er det også viktig å ha det gøy på jobb. Det unike samarbeidet mellom ortopediingeniør, teknikker og fysioterapeut øker trivselen internt og skaper indirekte trygghet for kundene våre, som samtidig resulterer i innovasjon og nytenkning.

Ortopdiingeniør Luis Miguel Janeiro Rodrigues, arbeider først og fremst med 3D-modellering, 3D-printing, Ortose, protese og Mac Gyver.

Bevisstgjøring teller

Bjarne poengterer at hvor mye brukeren anvender hjelpemiddelet, tar i bruk øvelser eller implementerer det han har lært i hverdagen, dreier seg mye om bevisstgjøring. Brukeren oppnår det beste resultatet når bevisstgjøring rundt både hjelpemiddelet og bruken av det står i fokus.

– Mariana Neto, vår nye ortopediingeniør fra Portugal, sier det så fint: «Nøkkelen til suksess kommer gjennom medmenneskelighet og tillit i terapeut-bruker relasjonen».

Trygge pasienter

Bjarne løfter fram at bevisstgjøring også handler om å skape en god tillit til den jobben som er blitt gjort for bruker.

– Vi legger vekt på at brukeren skal føle seg trygg på å ta i bruk protesen. Samtidig ønsker vi at brukeren skal kunne utnytte sitt og protesens potensiale. Her er det en stor ressurs at ortopediingeniøren kan samarbeide med fysioterapeuten om å fininnstille protesen og gi brukerne veiledning i forhold til gange.

– Vi arbeider også i disse dager med å få laget en utendørs testløype. Som fysioterapeut tenker jeg at det er effektivt med en testløype utenfor lokalet, som består av grus, oppover- og nedoverbakke, asfalt og singel, for å nevne noe. Slik får bruker testet ut hvordan protesen faktisk fungerer i det virkelige liv. Av temperaturmessige årsaker får vi ferdigstilt prosjektet tidligst i høst eller senest våren 2021, sier Bjarne.

Solide samarbeid

Bjarne løfter fram Sørlandet Sykehus som deres største og viktigste samarbeidspartner. På sykehuset i Arendal disponerer de også et kontor på ortopedisk avdeling hvor de primært bistår diabetespasienter med såravlastning. De jobber også tett med Habilitering for barn og unge (HABU), hvor vi lager hjelpemidler til barn med mange ulike behov.

– Utenom sykehuset hjelper vi flere skoler, institusjoner og sykehjem. Dertil har vi en god relasjon med fysikalske klinikker og leger i nærområdet, samt Sørlandet Sykehus AFR (Kongsgård sykehus), informerer han.

Mange spesialområder

– Vi har allerede kapasitet til å ta imot de aller første protesekundene. Dette er kunder som tidligere har reist sørover til Kristiansand eller østover til Porsgrunn. Vi vet naturligvis at mange allerede har gode relasjoner med sine respektive ortopediingeniører andre steder. Om kunder likevel trenger hjelp lokalt i Arendal er de velkommen til å ta kontakt med oss, sier Bjarne.