Urval

Urval

Momentum har flera kommittéer för det arbete vi utför för våra medlemmar

Utskotten är utformade för att underlätta direktionens arbete och fördela arbetet på fler än bara direktionen.

Vi har för närvarande följande urval:

  • Hälsopolitiska nämnden
  • Kommunikations- och informationskommittén.
  • Jämställd person och anhörignämnd
  • Verksamhetsutskottet
  • Organisationskommittén.