Utvalg

Utvalg

Momentum har flere utvalg for det arbeidet vi utfører for våre medlemmer

Utvalgene er laget for å lette hovedstyrets arbeid og fordele arbeidet på flere personer en bare hovedstyret.

For tiden har vi følgende utvalg:

  • Aktivitetsutvalg
  • Helsepolitisk utvalg
  • Kommunikasjons- og informasjonsutvalg
  • Likepersons- og pårørendeutvalg
  • Organisasjonsutvalg
  • Økonomiutvalg