Det här är Momentum

Det här är Momentum

Momentum är en oberoende intresseorganisation för amputerade, dysmelister och ortosanvändare

Vi arbetar för att protesanvändare trots sin förlust ska få tillbaka sin livsglädje och kunna se framåt.

Momentum är också en förening för alla som är intresserade av rehabilitering av amputerade, inklusive proteser, fysisk och medicinsk personal, ortopediska verkstäder, sjukhus, träningscenter och leverantörer. Alla är välkomna som medlemmar för att främja frågor av gemensamt intresse.

Momentum grundades 1996 och har cirka 800 medlemmar. Vi är anslutna till FFO (Funkjonshemmedes Fellesorganisation).

Det är fullt möjligt att leva ett rikt och meningsfullt liv som protesbärare. Men det krävs viljestyrka, träning och bra proteser!

Tillsammans har vi stor erfarenhet som protesanvändare och är helt ”up and running”. Genom Momentum träffar du andra som du kan utbyta erfarenheter med, oavsett om du är protesanvändare, anhörig eller professionell.

Momentums uppgifter och arbete

Momentum engagerar sig på olika sätt. Några av de huvudsakliga fokusområdena är:

  1. Kamratarbete
  2. Evenemang och medlemsarbete
  3. Socialt arbete och hälsopolitik
  4. Informationsarbete

Allt vi gör är i princip peer-to-peer-hjälp – genom att utbyta erfarenheter med varandra kan vi tänja på gränser.