Region Väst

Region Väst

Momentums regionlag i Vestlands län

Momentum Vest tillhör Vestlands län, som består av de tidigare länen Hordaland och Sogn og Fjordane.

Vi har …… medlemmar. Av dessa är 12 jämställda personer.

Styrelsen består av regionledare, vice ledare, kamratsamordnare och 2 styrelseledamöter. Dessutom har vi 2 suppleanter.

Vårt huvudfokus är peer-to-peer-arbete, evenemang som är anpassade för alla, informationsarbete och samhällsengagemang. Vi utbyter erfarenheter regelbundet på Rehabiliteringskliniken i Helse Bergen och siktar på att ha 2-3 presentationer av kamratarbete på yrkesdagar på HUS (Haukeland University Hospital) om året.

3-4 gånger per år arrangerar vi resor och evenemang med olika aktiviteter. Vi bjuder regelbundet in medlemmar till möten där vi diskuterar aktuella ämnen.

Momentum Vest vill bidra till att medlemmarna får en aktiv och meningsfull vardag.

Kamratkontakt i väst är Morten Furre.