Region Vest

Region Vest

Momentums Regionlag i Vestland Fylke

Momentum Vest tilhører Vestland fylke, som består av de tidligere fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane.

Vi har …… medlemmer.  Av disse er 12 likepersoner.

Styret består av regionleder, nestleder, likepersonskoordinator og 2 styremedlemmer. I tillegg har vi 2 vararepresentanter.

Vårt hovedfokus er likepersonsarbeid, arrangementer som er tilpasset alle, informasjonsarbeid og samfunnsengasjement. Vi har erfaringsutveksling jevnlig ved Rehabiliteringsklinikken ved Helse Bergen og har som mål å ha 2-3 presentasjoner av likepersonsarbeid på fagdager ved HUS (Haukeland Universitetssykehus) i året.

3-4 ganger i året arrangerer vi turer og arrangement med ulike aktiviteter.  Jevnlig inviterer vi til medlemstreff hvor vi tar opp aktuelle tema.

Momentum Vest ønsker å bidra til at medlemmene får en aktiv og meningsfull hverdag.

Likepersonskontakt i Vest er Morten Furre.