Söker deltagare till en studie om behandling av amputationssmärta

Söker deltagare till en studie om behandling av amputationssmärta

Avdelningen för smärtbehandling vid Oslo universitetssjukhus söker deltagare i en studie med syfte att undersöka mekanismerna bakom postamputationssmärta med användning av spinalbedövning. Studien kommer också att undersöka behandling med repetitiv transkraniell magnetisk stimulering(rTMS) i hjärnan kan minska dessa smärtor efter amputation. rTMS-stimulering administreras från utsidan av huvudet. Vem kan delta? • Ålder: 18 – 80 […]

Avdelningen för smärtbehandling vid Oslo universitetssjukhus söker deltagare i en studie med syfte att undersöka mekanismerna bakom postamputationssmärta med användning av spinalbedövning.

Studien kommer också att undersöka behandling med repetitiv transkraniell magnetisk stimulering
(rTMS) i hjärnan kan minska dessa smärtor efter amputation. rTMS-stimulering administreras från utsidan av huvudet.

Vem kan delta?

• Ålder: 18 – 80 år
• Personer med sätesmärta och/eller fantom
smärta efter amputation av ett eller båda benen
Ihållande smärta i minst 3 månader
Normal smärtintensitet ≥ 4/10 senaste 24 timmarna
• Stabil medicinsk behandling av smärta

Läs mer om studien på Oslo Universitetssjukhus hemsida; Magnetisk hjärnstimulering för smärta efter benamputation – Oslo Universitetssjukhus (oslo-universitetssykehus.no

Registrering:

För mer information kontakta överläkare och prefekt Audun Stubhaug, överläkare Per Hansson, eller doktorand Nadine Farnes på
Institutionen för smärtbehandling.

Telefon 47 23 02 61 61
e-post: nafarn@ous-hf.no