Dette er Momentum

Dette er Momentum

Momentum er en frittstående interesseorganisasjon for amputerte, dysmelister og ortosebrukere

Vi arbeider for at protesebrukere på tross av sitt tap finner livsgleden tilbake og evner å se fremover.

Momentum er også en forening for alle som er interessert i rehabilitering av amputerte inkludert proteseteknisk, fysikalsk og medisinsk fagpersonell, ortopediske verksteder, sykehus, opptreningssenter og leverandører. Alle er velkommen som medlem for å fremme saker av felles interesse.

Momentum ble etablert i 1996, og har om lag 800 medlemmer. Vi er tilsluttet FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon).

Det er fullt mulig å leve et rikt og meningsfullt liv som protesebruker. Men det krever viljestyrke, trening og gode proteser!

Samlet har vi en betydelig erfaring som protesebrukere og er fullt «oppegående». Gjennom Momentum treffer du andre som du kan utveksle erfaringer med, enten du er protesebruker, pårørende eller fagperson.

Momentums oppgaver og arbeid

Momentum engasjerer seg på ulike måter. Noen av hovedsatsingsområdene er:

  1. Likepersonsarbeid
  2. Arrangementer og medlemsarbeid
  3. Samfunnsarbeid og helsepolitikk
  4. Informasjonsarbeid

Alt vi gjør er i bunn og grunn likepersonshjelp – ved å utveksle erfaringer med hverandre kan vi flytte grenser.