Forskningsprojekt Rehabilitering av protesanvändare

Forskningsprojekt Rehabilitering av protesanvändare

Forskningsprojekt Rehabilitering av protesanvändare «Patientcentrerad rehabilitering av protesanvändare» är ett nytt forskningsprojekt vid OsloMet – storstadsuniversitet som handlar om rörlighet i protesanvändares vardag. Bra rörlighet, dvs. förmågan att målmedvetet och självständigt förflytta sig från en plats till en annan är viktig för delaktighet i samhället och livskvalitet. De vill därför öka fokus på vardagsutmaningar i […]

Forskningsprojekt Rehabilitering av protesanvändare

«Patientcentrerad rehabilitering av protesanvändare» är ett nytt forskningsprojekt vid OsloMet – storstadsuniversitet som handlar om rörlighet i protesanvändares vardag. Bra rörlighet, dvs. förmågan att målmedvetet och självständigt förflytta sig från en plats till en annan är viktig för delaktighet i samhället och livskvalitet. De vill därför öka fokus på vardagsutmaningar i livet för personer med benamputationer. I den här studien ska de utveckla ny kunskap om protesanvändares aktivitetsnivå och rörlighet, samt undersöka energiförbrukningen under utförandet av vardagsaktiviteter.

Deltagande i ett projekt innebär ett besök på Rörelselaboratoriet på OsloMet (beläget i centrum, nära Bislett Stadium), där flera typiskt dagliga aktiviteter genomförs, t.ex. dammsugning, fönstertvätt och trappklättring, samtidigt som vi mäter syreupptagningen. Besöket kommer att pågå totalt ca. 2 timmar.

Har du en ensidig amputation av ditt lår eller ben, och vill du delta eller få mer information? Då kan du läsa mer om projektet här. Kontakta gärna även doktoranden Mirjam Mellema, på tel. 48 38 86 79, eller mejla mirjamme@oslomet.no