Forskningsprosjekt Rehabilitering av Protesebrukere

Forskningsprosjekt Rehabilitering av Protesebrukere

Forskningsprosjekt Rehabilitering av Protesebrukere «Pasient Sentrert Rehabilitering av Protesebrukere» er et nytt forskningsprosjekt ved OsloMet – storbyuniversitet som handler om mobilitet i dagliglivet til protesebrukere. God mobilitet, dvs. evnen til å bevege seg målrettet og selvstendig fra et sted til et annet, er viktig for deltagelse i samfunnslivet og livskvalitet. De ønsker derfor å øke […]

Forskningsprosjekt Rehabilitering av Protesebrukere

«Pasient Sentrert Rehabilitering av Protesebrukere» er et nytt forskningsprosjekt ved OsloMet – storbyuniversitet som handler om mobilitet i dagliglivet til protesebrukere. God mobilitet, dvs. evnen til å bevege seg målrettet og selvstendig fra et sted til et annet, er viktig for deltagelse i samfunnslivet og livskvalitet. De ønsker derfor å øke fokus på dagligdagse utfordringer i livet til personer med benamputasjon. I denne undersøkelsen vil de utvikle ny kunnskap om protesebrukeres aktivitetsnivå og mobilitet, samt undersøke energiforbruk under utførelse av dagligdagse aktiviteter.

Deltagelse i prosjekt innebærer ett besøk til Bevegelseslaboratoriet på OsloMet (som ligger i sentrum, like ved Bislett stadion), hvor det gjennomføres flere typisk daglige aktiviteter, f.eks. støvsuging, vindusvask og trappegang, mens vi måler oksygenopptak. Besøket vil totalt vare ca. 2 timer.

Har du en ensidig amputasjon på lår eller legg, og ønsker du å delta eller å få mer informasjon? Da kan du ta lese mer om prosjektet her. Ta gjerne også kontakt med stipendiat Mirjam Mellema, på tlf. 48 38 86 79, eller epost mirjamme@oslomet.no