Inspirerande och uppmuntrande kamratarbete

Inspirerande och uppmuntrande kamratarbete

Livsglädje 1 2021 - Lika artikel

Foto: Marte Nordahl – Kamratarbete handlar om att inspirera och uppmuntra människor att bemästra livet på bästa möjliga sätt. Som doktorand i Skottland 1986 skulle Nils-Odd och hans studentkompisar fira att deras första prov var över. När han klev ur taxin på väg för att möta de andra blev han påkörd av en rattfyllerist som […]

Kamratarbete handlar om att inspirera och uppmuntra människor att bemästra livet på bästa möjliga sätt.

Som doktorand i Skottland 1986 skulle Nils-Odd och hans studentkompisar fira att deras första prov var över. När han klev ur taxin på väg för att möta de andra blev han påkörd av en rattfyllerist som tvingade honom att amputera båda benen.

Nils-Odd var tydlig med att det inte var någon idé att gråta över spilld mjölk. Det som hade hänt hade hänt.

– Istället för att ägna hela mitt liv åt att vara bitter har det varit viktigare att koncentrera mig på att jag överlevde och därmed fick en ny chans i livet. Det är mycket nyttigare att lägga tid på det man kan göra något med, säger han.

Startade upp Momentum

1996 grundade Nils-Odd tillsammans med fyra andra Momentum, som förblev en drivande kraft under många år.

– Att hitta snabba svar på frågor efter amputationen och veta hur livet kan fungera, var drivkraften bakom att starta Momentum. Det var ett erkännande av att det var väldigt svårt att stå ensam med all smärta olyckan orsakade mig. De flesta, även de med starka resurser, kan ha nytta av inspiration och hjälp i en krissituation.

En trovärdig kamrat

– Närvaro ovanför varandra är väldigt viktig. Också för att slippa sitta ensam med tusen frågor och undra hur livet ska gå.

– Att ta fram exempel på människor som har gjort det bra är oerhört viktigt och inspirerande. Som att prata med andra som varit med om något liknande, är både genuint och trovärdigt. Att en vårdpersonal säger att det löser sig ger inte samma trovärdighet.

Hjälp av de bästa

Nils-Odd har jobbat som jämställd sedan starten. Han är nöjd med alla avtal Momentum har med rehabiliteringscentralerna och sjukhusen och fokuserar på att fler ska se nyttan av frivilligt kamratarbete. Foto: Marte Nordahl

Nils-Odd fick tidigt med sig Paul Hagen. Tillsammans började de med att ta kontakt med de bästa hjärnorna inom kamratarbete. De tog bland annat kontakt med reumatikerförbundet och bröstcancerförbundet, och berättade om deras behov av att bygga upp ett eget kamratarbete.

– Vi bjöd in folk som drev kamratutbildningen därifrån på kurser vid Hurdalssjøen. En duktig dam från Trøndelag påpekade att jämnårigen måste ha en liknande diagnos för att arbetet ska uppfattas som trovärdigt. Hon var också tydlig med att vi måste påbörja arbetet själva. Så i början anlitade vi henne och andra för att hjälpa oss, tills vi var redo att bygga något eget.

Externa högtalare

I början fick de god hjälp av externt anlitade talare från andra organisationer. Även från FFO.

– Så småningom kom vi på hur vi skulle utveckla kamratarbetet. Vi började med att bjuda in alla som var intresserade av kamratarbete till möten och sedan arrangerade kurser. Vidare fick vi kursen, testade och tog fram riktlinjer. Vi informerade sedan om kamratarbetet till sjukhus och rehabiliteringscenter med amputerade.

– För att lyckas med arbetet har det varit helt avgörande att skapa förtroende och förståelse bland vårdpersonal. Det är nödvändigt att de förstår att kamratarbete är en viktig resurs som motiverar och inspirerar patienter. Det finns många exempel på att människor återhämtar sig mycket snabbare efter samtal med en kamrat, säger han.

Närvaro gentemot användaren

– De ansvariga för kamratkursen har under alla år valt vem som är bäst lämpad att fortsätta som kamrat. De utvalda förbinder sig till de riktlinjer som ingår i kamratarbetet.

Nils-Odd understryker att för att vara lämplig som jämställd är det viktigt att personen i fråga tänker positivt och har arbetat med en relation till sin egen historia. Kamraten ska vara närvarande för den som behöver uppmuntran. Dessutom är målet att ta reda på hur de mår och vart de vill gå i livet. Det handlar mycket om att ställa rätt frågor, svara på frågor och motivera.

Bearbetning och omorientering

– Kamratarbete hjälper dig att snabbare komma igång med bearbetning och omorientering, efter de första stadierna av sorg med chock och reaktion. När patienten är redo för det är det därför fördelaktigt att ha ett kamratsamtal så tidigt som möjligt. För den med en planerad amputation är det fördelaktigt att ha ett samtal i förväg, säger han.

– Likaså är det väldigt användbart att prata med en kamrat som har en liknande amputation eller diagnos. För oss amputerade är det också viktigt att ha någon att prata med senare i livet.

Rehabiliteringen börjar i huvudet

Nils-Odd framhåller Momentums viktiga budskap, «det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret». Budskapet säger mycket om vilka attityder som hjälper dig i en konstruktiv riktning.

– Att svara rationellt på den situation man befinner sig i hjälper mycket. Vårdpersonal säger att rehabilitering börjar i huvudet, och det är helt rätt. Om du frågar dig själv vad som kan göra livet bättre i framtiden kommer du förmodligen att bemästra situationen så bra som möjligt.

Balans i vardagen

– Det viktigaste är att personen blir den bästa versionen av sig själv. Då gäller det att ta reda på vad som ger dig ett bra liv. De som har förutsättningar att kunna använda en protes vill oftast få den att fungera så bra som möjligt. Vissa skulle föredra en rullstol av medicinska eller andra skäl. För vissa kommer en kombination av proteser och rullstolar vara det mest optimala.

– Är man aktiv protesanvändare belastar man kroppen mycket. Därför är det avgörande att hitta en balans så att du kan avlasta kroppen. Det är viktigt att du har ambitioner, men inte heller kör dig för hårt. Varje individ måste hitta en balans som fungerar för dem själva.

Fasta besöksavtal

Nils-Odd är mån om att föreningen ska respektera rehabiliteringscenter och sjukhusens rutiner och uppgifter. Därför är de noga med att inte vara påträngande.

– Kamratarbete ska först och främst uppmuntra och motivera patienten. Därför har vi successivt ingått regelbundna umgängesavtal med många institutioner. Vårt mål är att alla slutenvårdade amputationspatienter ska uppmuntras till en kamratintervju när de blir antagna till ett antagningssamtal. Vi har sett att många institutioner, särskilt rehabiliteringscenter, tycker att det är viktigt att de känner att ett sådant samtal är betryggande. Därför har vi tagit fram Momentum-kuvertet med ett kort brev och ett häfte som berättar om kamrattjänsten, konstaterar Nils-Odd.

Berörd och tacksam

Nils-Odd har nyligen träffat patienter som inte får information på grund av starka smärtstillande medel. De har ofta många tankar som snurrar runt i huvudet och en massa nya saker att relatera till. Därför är han noga med att besöka dem flera gånger.

– I november blev jag uppringd av Ullevål sjukhus som ville ha ett kamratsamtal direkt. Vi kom överens om en tid senare samma dag. På sjukhuset träffade jag en person som var relativt nyopererad och beslöjad på grund av den svåra smärtan. Trots att han var trött, trött och ouppmärksam, uppskattade personen mycket samtalet. Han blev väldigt rörd när han förstod att jag kom på besök av egen fri vilja för att uppmuntra honom, säger han.

Tillräcklig information på sjukhuset

– Att kontinuerligt informera om kamrattjänsten är väldigt viktigt. De anställda på sjukhusen har gott om arbetsuppgifter vilket gör det fördelaktigt för oss att hjälpa till att förenkla arbetet. Därför är det nödvändigt att etablera bra rutiner.

– När patienterna övergår från den akuta fasen till rehabilitering har kamraten ofta bättre tid under samtalen. Eftersom människor inte är på sjukhus lika länge är den viktigaste arenan rehabiliteringen. Därför är det också nödvändigt att användaren får tillräckligt med information på sjukhuset.

Förbättra kamratarbete

– För att vara tillräckligt väl förberedda för ett samtal har vi gått från kurser med föreläsningar, till workshops och rollspel. Särskilt rollspel har gett goda resultat som förbereder kamraten för de roller som väntar. Vårt mål är att vårdpersonal ska se kamraterbjudandet från Momentum som en resurs. Kursen arrangeras för alla kamrater, speciellt för dig som behöver en uppdatering.

– Under de senaste tio åren har vi förbättrat samarbetet med institutionerna och ingått flera permanenta avtal. Vi har även infört ett enkelt och bra digitalt system för att registrera kamratsamtal online. Systemet är tydligt som innehåller rapportering.

Många känner till Momentum

Nils-Odd är också nöjd med att ha lyckats genomföra fler personliga besök och fler telefonsamtal under 2020.

– Det är roligt att se hur kamratarbetet har utvecklats. Idag känner nästan alla rehabiliteringscenter till Momentum och de som arbetar med amputerade. Vi har belönats för att vara engagerade, pålitliga och anständiga människor. Även om vi har varit inlagda på många rehabiliteringscenter och flera sjukhus finns det fortfarande ett kontinuerligt arbete att göra. Det är viktigt att personalen kommer ihåg och är medvetna om att vi finns och kan användas som en resurs.

En bra känsla

– Jag har alltid en bra känsla efter ett kamratsamtal. Det är inte ovanligt att det första som möter mig är ett ansikte som visar sorg och hopplöshet. Under samtalet kan jag se att personen jag besöker höjer huvudet och att hans ögon är fyllda av hopp. Många uttrycker att de ska fixa det nya livet.

– Livet är fullt av utmaningar, och amputation är en av dem. Kamratsamtalet handlar om att inspirera och uppmuntra människor att göra det bästa av livet, säger Nils-Odd.

Läs årets första upplaga av Livsglede här.

Livsglädje Nr. 1 2021 är ute! – Momentum