Geir Bornkessel

Geir Bornkessel

Stilling

Utvalgsmedlem i helsepolitisk utvalg og organisasjons utvalget

Kontakt

971 55 878

Kne-ex amputert

I permisjon fra sine verv i hovedstyret og utvalg.