Region Øst

Region Øst

Momentums regionlag i Oslo samt gamle Akershus og Østfold i Viken Fylke

Regionen har mange ulike aktiviteter og tilbud, eksempelvis Bakkeweekend, ulike julelunsjer, aktivitetsweekend på Hurdalsjøen, landsmøte, erfaringsutveksling og livsgledeutstilling.

Momentum Øst tilbyr også både nye og erfarne likepersoner likepersonskurs.

Likepersonskontakt i Øst er Geir Bornkessel.

Regionlaget tilbyr aktiviteter og arrangementer for medlemmer og andre i hele landet, disse aktivitetene finner du i arrangements kalenderen vår.

Det er alltid plass til de som ønsker å bidra i arbeidet vi gjør.

Regionlagene er også ansvarlig for likepersonsarbeidet rundt i Norge.

Ta gjerne kontakt med styret eller våre likepersoner- og pårørendekontakter.

Regionlagene har også egne styremøter og årsmøter for å drive lokalt arbeid og påvirke nasjonalt arbeid.