Arrangementer og aktiviteter

Arrangementer og aktiviteter

Momentum arrangerer sosiale sammenkomster, weekender, temakvelder m.m. over hele landet.

Arrangementer:

Momentum er opptatt av å ha aktive og engasjerte medlemmer i hele landet. Det gjennomføres hvert år flere større nasjonale arrangementer. Momentum tilbyr, turer, kurs, samlinger og opplæring av ulike slag.

Momentum har syv regionale lokallag. Lokallagene arrangerer aktiviteter og møter for medlemmene i sitt område, men inviterer også gjerne medlemmer fra andre områder til å delta.

Noen aktiviteter er av det sosiale slaget som julelunsjer og sommerfester, andre er av faglig art i form av kurs og foredrag. Dessuten er det mange arrangementer med fokus på fysisk aktivitet.

Eksempler på aktiviteter er:
Rideturer, alpinweekender, deltagelse på Ridderuka, vårfest, aktivitetsweekend, kurskvelder, medlemsmøter m.m.

Alle arrangementer annonseres på vår hjemmeside samt på vår Facebook side og gruppe.

Høye reiseutgifter:

Hovedstyret har vedtatt at Momentum kan dekke reiseutgifter, etter billigste hensiktsmessige reisemåte, på Momentums arrangementer. Reisen dekkes etter lignende måte som pasientreiser. Dokumentasjon av reisene og hvem som reiser skal foreligge.

For medlemmer som har meldt seg på arrangement gjelder følgende satser:

  • Bilgodtgjørelse etter satser for 2020: kr 3,50 per km.
  • Det gis passasjertillegg på kr 1 per kilometer. Navn på passasjer må spesifiseres. Flere passasjerer i en bil gir kun en egenandel.
  • Offentlig transport dekkes etter regning ved billigste praktiske reisemåte.
  • Ordinære krav til bilag / dokumentasjon.
  • Det dekkes ikke utgifter til kost og losji under reisen.
  • Egenandel kr 1500 per reiseregning. Ved bruk av offentlig transport må det leveres en reiseregning per reisende.
  • Skjema for reiseregning må være korrekt utfylt.
  • Krav må fremmes senest to måneder etter reisen.

Last ned reiseregningsskjema her.

Vi håper dette vil gjøre det mulig for flere som har lang reisevei å delta på flere arrangementer i andre deler av landet.

Ønsker du å gi oss tilbakemelding på dette, eller komme med innspill?

Kontakt oss gjerne på info@momentum.nu.