Regionlag – lokalt arbeid

Regionlag – lokalt arbeid

Momentum har også en forening i Sverige.

Gjennom regionlag i hele landet jobber Momentum med likepersonsarbeid og lavterskeltilbud til medlemmene.

Regionlag og styrer:

Momentum har 8 regioner. Øst, Sør-Øst, Innlandet, Sør-Vest, Vest, Midt, Nord og Sverige.

Kontaktinfo til regionene finner du under menyen kontakt oss og våre tillitsvalgte eller inne på regionens side.

Alle medlemmer kan delta på arrangementer som regionlagene arrangerer uansett om de bor i regionen eller ikke.

Foreningen har mange ulike aktiviteter og tilbud, hva som skjer ser du i vår kalender!

Sosialt og aktivt

Momentum jobber lokalt med blant annet likepersonsarbeid, hvor vi søker å gi informasjon som er relevant til de som er i en sårbar situasjon og har behov for vår kunnskap og erfaring. Organisasjonen kurser årlig flere likepersoner som holder til ulike steder i landet og bidrar på frivillig basis med besøk av de som har et behov for det. Både amputerte, protesebrukere og pårørende kan bli likepersoner.

Videre forsøker Momentum å tilby ulike lavterskel tilbud lokalt for sine medlemmer. Dette er først og fremst en aktiv og sosial arena hvor medlemmer gis en mulighet til å møte hverandre, dele erfaringer og komme med innspill. Slike aktive og sosiale arenaer kan være grillfester, julelunsjer, julebord eller en aktivitet lokalt. Tilbudet varierer naturlig nok med medlemsmassen lokalt og engasjementet av sine medlemmer.

Eksempler på slike typer aktiviteter er Golf på Atlungstad i regi av Momentum Innlandet, Aktivitetshelg på Hurdalsjøen i regi av Momentum Øst og julebord på Geilo i regi av Momentum Vest. Dersom du har en idè til et slikt tilbud eller savner en slik arena lokalt, oppfordrer vi deg til å engasjere deg lokalt og bidra til å gi et tilbud til andre i en lignende situasjon!

Lokalt kan det også være muligheter for å påvirke politisk gjennom å bidra som representant for Momentum på vegne av amputerte og protesebrukere i ulike brukerutvalg. Slike brukerutvalg er ofte å finne i tilknytning til sykehus, rehabiliteringssentre og andre offentlige institusjoner på kommune nivå og fylkesnivå.

F.eks. arrangerer vi turer på ski, hest og sykkel med ulike mellomrom. Momentums årlige storsamling, Momentumweekend med medlemmer og ulike firma som deltar med utstilling og foredrag, sommer og juleavslutninger m.m.

Alle medlemmer kan delta på arrangementer som regionlagene arrangerer uansett om de bor i regionen eller ikke.

Foreningen har mange ulike aktiviteter og tilbud, hva som skjer ser du i vår kalender! Se hva som skjer

Regionlagene er også ansvarlig for likepersonsarbeidet rundt i Norge.

Momentums regionlag gir både nye og erfarne likepersoner muligheten til å delta på likepersonskurs.

Det er alltid plass til de som ønsker å bidra i arbeidet vi gjør.

Ta gjerne kontakt med styrene, eller våre likepersoner- og pårørendekontakter.