Organisasjonsutvalget

Organisasjonsutvalget

Organisasjonsutvalget skal stimulere til skolering og opplæring samt bistå fylkeslagene i identifiseringen av kilder til finansieringen og utarbeidselen av tilskudd. Det skal og representere Momentum i Studieutvalget Funkis.

Har og bl.a. ansvaret for veilednings håndboken, samlinger med tillitsvalgte og Momentum priser

Kontaktperson for utvalget er adm. sekretær Liv Karin Søstuen.