Region Innlandet

Region Innlandet

Momentums regionlag i Innlandet fylke

Innlandet er et stort fylke som består av 46 kommuner og har store avstander. Opp til 8 timer i bil fra nordvest til nordøst.
Vi vil prøve å nå medlemmene ved å dele opp i regioner, kaffemøter, pizzakveld og aktiviteter.
Likepersonsarbeid og likepersonsamling, arrangementer for medlemmer.
Være aktive opp mot ortopediverkstedene i Innlandet – samt sykehusene og rehabiliteringsstedene for ytterligere samarbeid.
Medlemsarbeid og verving er et av hovedfokusene – være tilgjengelig.
Helsepolitikk er også en sak vi skal jobbe med.
Være opplysende til helsepersonalet i sykehus og på kommunalt nivå – da det er liten kunnskap om vår pasientgruppe.

Mvh

Knut J. Lehre

Leder i Region Innlandet

Momentum Innlandet har mange ulike aktiviteter og tilbud, eksempelvis fjelltur på Hjerkinn, Landåsen aktivitetshelg, grilling ved Møsa, skitur på Venabu, ulike julelunsjer, livsgledeutstilling og golf.

Momentum Innlandet tilbyr også både nye og erfarne likepersoner likepersonskurs.

Regionlaget tilbyr aktiviteter og arrangementer for medlemmer og andre i hele landet, disse aktivitetene finner du i arrangements kalenderen vår.

Det er alltid plass til de som ønsker å bidra i arbeidet vi gjør.

Regionlagene er også ansvarlig for likepersonsarbeidet rundt i Norge.

Ta gjerne kontakt med styret eller våre likepersoner- og pårørendekontakter.

Regionlagene har også egne styremøter og årsmøter for å drive lokalt arbeid og påvirke nasjonalt arbeid.

Protokoller fra styremøter og årsmøter vil du finne nederst på siden her.