Helsepolitisk utvalg

Helsepolitisk utvalg

Helsepolitisk utvalg arbeider for at amputerte/protesebrukere skal ha like muligheter som funksjonsfriske.

De viktigste blant mange oppgaver er å sikre fortsatt finansiering av protesetilpasning gjennom NAV, å få fjernet 26-årsregelen hva angår spesialproteser, å arbeide for forbedret amputasjons kirurgi og fantomsmerte/stumpsmerte behandling, å medvirke til forbedret gangtrening samt få et standardisert behandlingsforlåp for underekstremiteter.

For spørsmål eller tips til utvalget ta gjerne kontakt med utvalgets leder, Catrin Alhaug, Knut J. Lehre eller Geir Bornkessel.