Helsepolitisk utvalg

Helsepolitisk utvalg

Helsepolitisk utvalg arbeider for at amputerte/protesebrukere skal ha like muligheter som funksjonsfriske.

De viktigste blant mange oppgaver er å sikre fortsatt finansiering av protesetilpasning gjennom NAV, å få fjernet 26-årsregelen hva angår spesialproteser, å arbeide for forbedret amputasjons kirurgi og fantomsmerte/stumpsmerte behandling, å medvirke til forbedret gangtrening samt få et standardisert behandlingsforlåp for underekstremiteter.

For spørsmål eller tips til utvalget ta gjerne kontakt med utvalgets leder, Catrin Alhaug,