Likepersons- og pårørendeutvalget

Likepersons- og pårørendeutvalget

Likepersonsarbeidet er et av Momentums hovedsatsningsområder. Likepersoner fra Momentum er klare til å møte medmennesker som trenger råd, veiledning og oppmuntring.

I tillegg til lokale kontakter har Momentum et nasjonalt utvalg som organiserer arbeidet og holder kurs og samlinger for likepersoner og pårørendekontakter og sørger en faglig høy kvalitet på dette viktige arbeidet.

Utvalget organiserer og effektiviserer likepersontjenesten og og kontakten med pårørende, samspill med lokale Momentum- krefter rundt om i landet. Å bidra til god kontakt med sykehus, rehabiliteringssentre og ortopediverksteder er en av utvalgets sentrale oppgaver.

Kontaktperson for likepersonutvalget er leder Roar Olafsen, evt. adm. sekretær Liv Karin Søstuen.