Smerter og ubehag

Informasjon

De fleste opplever smerter og ubehag etter en amputasjon. Hos de fleste blir smertene mindre etter hvert og avtar gradivis. Nedenfor finner du også informasjon om lindring av smerter etter amputasjon.

Individuell behandling og god hjelp er viktig

Det er individuelle variasjoner og individuell vurdering og tilpasning av behandlingsform er derfor viktig.

Kontakt Momentum eller snakk med din fysioterapeut, fastlege og be eventuelt om henvisning til smerteklinik

Fantomsmerter

Fjerning av en kroppsdel medfører at signalene som hjernen mottar fra kropppen endres og medfører at man kan føle smerte/ubehag fra den kroppsdelen som ikke lenger finnes. Dette er normalt og kalles fantomsmerter. Fantomsmerte oppleves forskjellig og avtar som regel gradvis, men ikke alltid.

Stumpsmerter og nervesmerter

Du kan også oppleve stumpsmerter eller nervesmerter. Disse smertene reduseres eller forsvinner ofte over tid og når du har begynt å bruke protesen.

Lindring av smerter

Noen har mer eller mindre vedvarende smerter og det finnes intet fasitsvar på hvordan smerter oppleves eller lindres.

Noen finner fysioterapi lindrende, andre har utbytte av TNS (transkutan nervestimulering), akupunktur, avspenning, hypnose, medisiner, healing og/eller høre på musikk i hodetelefoner fordi da vil hjernen «lytte til musikken i stedet for smertene».

Noen synes det hjelper å skifte posisjon på armen eller beinet, strekke ut eller øke aktiviteten noe.

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR AMPUTERTE, DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu