Smerter og ubehag

Smerter og ubehag

De fleste opplever smerter og ubehag etter en amputasjon. Hos de fleste blir smertene mindre etter hvert og avtar gradivis.

Nedenfor finner du også informasjon om lindring av smerter etter amputasjon.

Individuell behandling og god hjelp er viktig

Det er individuelle variasjoner og individuell vurdering og tilpasning av behandlingsform er derfor viktig.

Kontakt Momentum eller snakk med din fysioterapeut eller fastlege og be eventuelt om henvisning til smerteklinikk.

Fantomsmerter

Fjerning av en kroppsdel medfører at signalene som hjernen mottar fra kropppen endres, og medfører at man kan føle smerte/ubehag fra den kroppsdelen som ikke lenger finnes. Dette er normalt og kalles fantomsmerter. Fantomsmerte oppleves forskjellig og avtar som regel gradvis, men ikke alltid.

Stumpsmerter og nervesmerter

Du kan også oppleve stumpsmerter eller nervesmerter. Disse smertene blir mindre eller forsvinner ofte over tid og når du har begynt å bruke protesen.

Lindring av smerter

Noen har mer eller mindre vedvarende smerter, og det finnes intet fasitsvar på hvordan smerter oppleves eller lindres.

Noen har god nytte av fysioterapi lindrende, andre har utbytte av TNS (transkutan nervestimulering), akupunktur, avspenning, hypnose, medisiner, healing og/eller høre på musikk i hodetelefoner.

Noen synes det hjelper å skifte posisjon på armen eller beinet, strekke ut eller øke aktiviteten noe.