Brukerstyrt personling assistanse (BPA)

Brukerstyrt personling assistanse (BPA)

For mennesker med stort og varig hjelpebehov.Mennesker med stort hjelpebehov på grunn av funksjonsnedsettelser har rett til å få hjelpen som brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse er ment å skulle gi mennesker med funksjonsnedsettelser praktisk bistand i hverdagen og for å kunne delta i samfunnslivet. Med brukerstyrt personlig assistanse kan brukeren få hjelp til personlig stell, husarbeid, handling og matlaging, få nødvendig bistand til å gjennomføre skolegang og utdanning, delta i arbeidslivet og ha et aktivt og sosialt liv med familie og venner. I det store og det hele skal brukerstyrt personlig assistanse gjøre det lettere for mennesker med funksjonsnedsettelser å delta i på alle plan i samfunnslivet. BPA-ordningen gir muligheter til å styre eget liv og hverdag på en helt annen måte enn hjemmetjenester. Brukerne ansetter og styrer assistentene selv og bestemmer hva de ønsker bistand til når og hvordan.