Ortopediske verksteder og klinikker

Ortopediske verksteder og klinikker

Det er essensielt for protesebrukere å ha gode ortopediingeniører og ortopediteknikere å samarbeide med. Tilpasning av proteser kan være tidkrevende og er av stor viktighet for alle protesebrukere.

Det kommer stadig ny og forbedret teknologi og bedre løsninger på markedet. Momentum har god oversikt hva som rører seg på den ortopeditekniske fronten og over ortopediske verksteder og klinikker både i Norge og i andre land.

På våre nettsider finner du mye nyttig informasjon om proteser og spesialutstyr. Du må også gjerne ta kontakt med oss for å få individuelle tips og råd.

I utgangspunktet er det ortopedisk verksted innenfor helseregionen man tilhører som man får dekket reiseutgiftene til (se mer på nav sine hjemmesider)

Rundskriv til ftrl § 10-7: Rundskriv om refusjon av reiseutgifter ved brukers reise i henhold til folketrygdloven kapittel 10 kommer det frem under «Nærmeste sted» at «Brukeren har rett til dekning av utgifter ved reise til det nærmeste stedet for reiseformålet, eller dit NAV godkjenner».

Nav har mulighet til å godkjenne reiser også til andre ortopediske verksteder. Dette kan gjerne være aktuelt i tilfeller hvor det ortopediske verkstedet har et samarbeid om protesetilpasning ved sykehuset du har blitt behandlet, eller hvor du har fått behandling under bruk av «fritt sykehusvalg».

Ta kontakt med det aktuelle verkstedet, nav kontoret, sykehus eller rehabiliteringssenteret for mer informasjon. Husk at du har rett til informasjon fra helsetjenesten, jf. pasient- og brukerretighetsloven (pbrl) § 3-2.  Informasjonen skal være tilstrekkelig til at du kan benytte din rett til å medvirke i din behandling, jf. pbrl. § 3-1. Nav har også en plikt til å gi deg informasjon etter forvaltningsloven § 11.

På denne siden har vi laget en oversikt over ortopeditekniske ressurser i Norge.

Nedenfor finner du en oversikt over ortopediske verksteder og klinkker i Norge.

Klikker du på logoen finner du litt info om de forskjellige bedriftene. Du kan og klikke på logoen og komme til firmaets hjemmesider.

Atterås finner du i Bergen, Voss, Førde

Blatchford finner du i Arendal, Bergen, Bodø, Harstad, Kristiansand, Sandnes og Tromsø

BT Ortopedi finner du i Drammen

Drevelin finner du i Bergen og Kristiansand, samt på Haukeland sykehus, Hospitalet Betanien, og fylkessykehusene i Odda og på Stord.

Hamar Ortopediske finner du på Hamar.

Moss Ortopediske Klinkk finner du i Moss

Norsk Teknisk Ortopedi finner du på Ottestad

Ortopediteknikk finner du med hovedavdelinger i Oslo/Lillestrøm, Sandvika, Vestfold/Telemark, Rogaland og Vestland.

OCH Ortopedi finner du i Oslo og omegn, Østfold (Viken), Innlandet, Møre og Romsdal, Rogaland og Nord-Norge 

Sophies Minde Ortopedi finner du i Oslo, på Bryn, Rikshospitalet og Ullevål, Drammen, Hamar.

Teknomed finner du i Sandefjord og Porsgrunn.Teknomed er et datterselskap av

Sophies Minde.

Trøndelag Ortopediske Verksted finner du i Trondheim, Ålesund og Namsos

Østo AS finner du på Ottestad og i Trondheim