Bidra med en gave

Bidra med en gave

Momentum har gjennom årene mottatt enkeltgaver som har betydd mye og som har gjort oss i stand til å gjøre mer for flere amputerte og pårørende. Dette er vi veldig takknemlige for.

Ønsker du å støtte Momentum, da kan du bruke Vipps!
Vårt nummer er 767153.

Hvis du vurderer å gi en gave eller testamentere til Momentum, kan du gjøre dette trygt og være sikker på at din vilje blir respektert. 

I Norge finnes det i dag om lag 5000 mennesker som mangler en eller flere kroppsdeler som følge av dysmeli (medfødt misdannelse), sykdom eller ulykke. Mange lever godt med amputasjon, men det føles alltid brutalt når det rammer. Heldigvis er det mulig å legge det bak seg, men det er ikke til å legge skjul på at mange har redusert livskvalitet på grunn av sin amputasjon, og i stor grad er prisgitt dedikert helsepersonell og engasjert familie for å få et fullverdig liv.

”Det er bedre å tenne et lys – enn å forbanne mørket”.

Dette er vårt motto, og i Momentum arbeider vi for at mennesker med amputasjon skal få et bedre liv. Det gjør vi blant annet ved å fremme innovativ forskning og nytenkning i det ortopediske fagmiljøet i Norge, gjennom å aktivt arbeide for bedre kvalitet i alle ledd i behandlingskjeden og ikke minst gjennom vårt likemannsarbeid hvor vi gir en utstrakt hånd til de som trenger det.

Vårt mål er at ingen i vår målgruppe skal oppleve å bli overlatt til seg selv, men bli møtt av et medmenneske som selv har følt det på kroppen. Vi vil takke dem som gjennom årene har tilgodesett Momentum og vårt arbeid, og har laget dette heftet for deg som kanskje vurderer å testamentere til Momentum nå eller i fremtiden.

Ved donasjon av gaver: Du har fradragsrett på skatten for gaver gitt til frivillige organisasjoner. For at fradragsrett skal gjelde, må samlet gave være minst 500 kroner i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradragsberettiget beløp er kr 50.000 per år. Beløpene gjelder per giver. Du kan gi mer enn dette, men du vil kun få skattefradrag for de første 50.000. Ring Momentum på telefon 40 00 43 60 eller send en e-post til info@momentum.nu hvis du lurer på noe.