Nasjonalt arbeid

Nasjonalt arbeid

Informasjonsarbeid, kurs og helsepolitisk arbeid

Hovedstyret i Momentum arbeider med de nasjonale aktivitetene sammen med aktivitetsutvalget.

Momentums hovedstyre gjør mye administrativt arbeid og driver prosjekter og aktiviteter på nasjonalt plan. Vi utvikler blant annet informasjonsmateriell, vi holder kurs for de lokale fylkeslagene, vi kartlegger tilskudd til aktiviteter og vi drifter medlemsbladet Livsglede og Momentums sosiale medier. I tillegg organiserer og koordinerer vi det overordnete likepersonsarbeidet, samt driver samfunnspolitisk arbeid.

Aktiviteter og prosjekter som gjennomføres i regi av hovedstyret får ofte tilskudd gjennom tiltak som Stiftelsen Dam og andre ulike fond og stiftelser. Slike prosjekter og arrangementer tar sikte på å inkludere de fleste av medlemmene i organisasjonen. Noen prosjekter retter seg likevel inn mot spesielle medlemsgrupper. Vi forsøker så godt det lar seg gjøre å skape aktiviteter som kan inkludere medlemmer over hele landet. Noen eksempler på aktiviteter som er gjennomført de siste årene er skisamlinger på Venabu og Momentumweekend i Haugesund, Trondheim, Tønsberg, Sandefjord og Strømstad. Dersom du har en idé til et tilbud eller savner en slik arena nasjonalt, oppfordrer vi deg til å engasjere deg og bidra!

Ulike prosjekter om kan være aktuelt å arbeide med i Momentum er utvikling av nytt informasjonsmateriell for seksualitet og samliv, treningstips, fotoutstilling, reklamekampanje, kartleggingsstudier og mye mer. I den forbindelse kan det ofte være aktuelt å ha et samarbeid med helsepersonell og/eller andre behandlere som kan bidra med sin faglige kompetanse for å kvalitetssikre informasjonen. Dette kan organisasjonen, gjennom for eksempel Stiftelsen Dam, få tilskudd til. Til og med frikjøp av stilling til fysioterapeut eller lignende!

Politisk innflytelse er også i stor grad mulig på nasjonalt nivå. Det er flere muligheter for å komme inn i brukerutvalg i ulike helseregioner eller i deler av FFO som representant av Momentum. Her kan du få en spesiell anledning til å påvirke politiske beslutningsprosesser og komme med anbefalinger og innspill på hvordan behandlingsforløpet til pasienter skal være. Det gir også en god mulighet til å ta opp ulike problemstillinger knyttet til rettighetsbrudd for vår målgruppe og mye mer.