Rett til fysioterapi

Mange som har amputert har stort behov for og nytte av fysioterapi.

Fra og med 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning fra lege for å få fysioterapi. Er du nyoperert har du prioritet hos fysioterapeuter som har avtale om driftstilskudd i kommunen der du bor. Det er lurt å få avtale med fysioterapeut før du skrives ut fra sykehuset, de kan hjelpe deg med dette.

Egenandeler og frikort

De fleste må nå betale egenandel inntil frikortgrensen. Det er kun barn under 16 år, personer med yrkesskader eller personer i førstegangstjeneste som er fritatt fra å betale egenandeler. Det er imidlertid satt et tak på hvor mye du skal betale i egenandeler per år. Når du har nådd grensen eller taket som det gjerne kalles får du frikort. Det er to typer frikort. Frikort for egenandelstak 1 og frikort for egenandelstak 2.  Egenandeler til fysioterapi registreres på egenandelstak 2. Les om egenandeler, frikort og fysioterapi på helsenorge.no 

Dersom du har rekvisisjon fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut kan du få gratis fysioterapi.