Rett til fysioterapi

Rett til fysioterapi

Mange som har amputert har stort behov og nytte av fysioterapi.

Fra og med 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning fra lege for å få fysioterapi. Er du nyoperert har du prioritet hos fysioterapeuter som har avtale om driftstilskudd i kommunen der du bor. Det er lurt å få avtale med fysioterapeut før du skrives ut fra sykehuset, de kan hjelpe deg med dette.

Fra 1. januar 2021 er det kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger, som tidligere.

Det betyr at du nå kan benytte ett frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som gir opptjening til frikort.

Med frikort for helsetjenester slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret. Det vil være et felles egenandelstak for alle tjenestene som i dag inngår i frikort-ordningen. Det nye frikorttaket er på 2460 kroner.

Hensikten med sammenslåingen er å gjøre ordningen enklere for innbyggerne, og å skjerme de brukerne som i dag har de høyeste utgiftene.

De tjenestene som tidligere har gitt opptjening til frikort for helsetjenester, vil fortsatt gi opptjening.

Du finner frikortet ditt, kan sjekke registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt på helsenorge.no. Husk at de fleste behandlere har mulighet til å sjekke om du har frikort ved å bruke Helsedirektoratets spørretjeneste.

I dag kan egenandeler fra behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, poliklinikk, laboratorium og røntgeninstitutt gi opptjening til frikort. Det kan også egenandeler for legemidler på blå resept, enkelte tannbehandlinger, enkelte rehabiliteringsopphold og enkelte behandlingsreiser til utlandet.

Egenandeler og frikort

De fleste må nå betale egenandel inntil frikortgrensen. Det er kun barn under 16 år, personer med yrkesskader eller personer i førstegangstjeneste som er fritatt fra å betale egenandeler. Det er imidlertid satt et tak på hvor mye du skal betale i egenandeler per år. Når du har nådd grensen eller taket som det gjerne kalles får du frikort.

Det er fra 2021 kun en type frikort.