Internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid

Momentum deltar på viktige arenaer internasjonalt.

Norge er en liten nasjon i en stor verden, og mye av utviklingen innen proteseteknologi, hylseteknologi, kirurgi og mye annet foregår nettopp i utlandet. Videre finnes det flere brukerorganisasjoner i andre land med vesentlig lengre og bredere erfaring på ulike områder som Momentum kan høste nytte av. Det er viktig og lærerikt, både for din egen del og for vår målgruppe, at tillitsvalgte kan holde seg oppdatert på utviklingen innenfor disse områdene.

Utvikling og messer:

Innen utviklingen av proteser, ortoser, hylser, kosmetikk og andre relaterte produkter avholdes det annethvert år en messe for dette i Leipzig. Messen inkluderer blant annet de aller største aktørene på området, slik som Ôssur, Ottobock, Fillauer, Steeper og flere andre. Både store og små, kjente og mindre kjente aktører er tilstedeværende. Slike forum kan være både viktig og inspirerende å komme i kontakt med for å kunne høste erfaring fra hvordan ting gjøres andre steder. Det er ikke gitt at ordningene man har i Norge vil bli varige, og da er det viktig å følge med på alternative ordninger og løsninger på de problemstillingene som kan oppstå, og samtidig kunne ha belegg for å argumentere for ulike ordninger som andre allerede har erfaring med fra andre steder. Enten for å endre ordningene slik de er i dag til noe bedre, eller for å sørge for at ordningene som endres ikke får uheldige konsekvenser og treffer en gruppe mer enn en annen.

Politikk og internasjonale konferanser:

Det er også mye politisk som kan påvirkes også på den internasjonale arenaen. Gjennom IC2a (International Confederation of Amputee Acosiation) og WHO har blant annet tidligere leder, Nils-Odd Tønnevold, bidratt til å utarbeide en 60-punkts liste med ulike krav til rettigheter for amputerte i behandlingen av dem gjennom det nasjonale helsevesenet. Videre gjennomføres det annethvert år en verdenskonferanse for ISPO (International Society for Prosthetics and Orthotics). ISPO er et forum for fagkyndige som jobber med problemstillinger knyttet til proteser og ortoser. Dette er ofte kirurger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger, ortopediingeniører og andre. Under verdenskonferansen samles ofte verdensledende innenfor bransjen, og mulighetene for å få med seg siste nytt innen utviklingen innenfor ulike interesseområder her er stor! Dette er av stor verdi både for den enkelte som deltar, men ikke minst for Momentum og vår målgruppe.