Pårørende

Å være pårørende til en som er amputert

Det kan være utfordrende å være pårørende og som pårørende har du ofte mange spørsmål og kanskje ingen å snakke med, Det er ofte mest fokus på den syke og de pårørende kan komme i skyggen uten at det er bevisst.

Momentums pårørendekontakter – likepersoner for pårørende

Å snakke med noen som har erfaring fra samme livssituasjon kan være veldig fint også for deg som er pårørende.

Momentums pårørendekontakter kan være gode  støttespillere. Du kan få en å snakke med om hvordan livet blir med en protesebruker, praktiske og følelsesmessige utfordringer.

Vi har erfart at følelser og reaksjoner over tid kan endre seg. Vi kan være gode lyttere, hjelpe deg å se på muligheter, vise deg hvor du kan få råd og hjelp.

Pårørende kan føle dårlig samvittighet og ønske livet tilbake slik det var før. Eller være usikker på hva som ligger foran.

Det er mange reaksjoner og det er naturlig. Gjennom å dele av våre erfaringer kan vi hjelpe pårørende til å se muligheter fremfor hindringer og til å  finne løsninger. Man kan vokse på motbakker og kanskje vokse nærmere sammen.

Vi ønsker å hjelpe og inspirere i tiden som kommer.

Ring Momentum på tlf 40 00 43 60, send en e-post til info@momentum.nu

Kontakt en likeperson for pårørende
Her finner du oversikt over pårørendekontakter i Momentusm lokallag