Engasjer deg i Momentum!

Engasjer deg i Momentum!

Momentum trenger flere aktive medlemmer som vil bidra foreningens arbeid eller bidra med donasjoner og økonomisk bistand.

Momentum ønsker seg flere aktive medlemmer! Et av våre mål er gi medlemmer og potensielle medlemmer ny og viktig informasjon som kan være til stor hjelp i en ellers kanskje uoversiktlig og vanskelig situasjon. Som aktivt medlem kan DU bidra til å hjelpe andre som er, eller har vært, i en lignende situasjon som deg. Vi vil gjerne høre fra deg hvis du har ideer eller tilbakemeldinger du mener kan være viktige utviklingen av for Momentum.

Hvordan kan du bidra?

Det finnes mange ulike måter du kan engasjere deg på, være aktiv og påvirke organisasjonen. Som medlem av Momentum er det første naturlige steget være å delta på lokale medlemsmøter, hvor din mening skal bli lyttet til. Her kan du påvirke tilbudet lokalt, og også be leder og andre tillitsvalgte bringe innspill videre. Det er først og fremt våre medlemmers meninger som avgjør hvordan organisasjonen bør og skal formes.

Dersom du påtar deg et verv som tillitsvalgt, enten som likeperson, styremedlem, vara eller i et utvalg, vil du i enda større grad få muligheten til aktivt å engasjere deg og påvirke organisasjonen. Husk at alle tillitsvalgte jobber frivillig og ubetalt i Momentum. Skal vi få til endringer, er det derfor ofte ikke nok med en god idé alene. Vi trenger deg som også er villig til å bidra til gjennomføringen.

Fordeler for deg som aktiv:

  • Du har mulighet til å være med på å forme Momentum akkurat slik du mener organisasjonen bør være, med de prioriteringene du mener vi bør sette høyest!
  • Vervet kan gi deg gode muligheter til å påvirke politiske prosesser og til å se hva som skjer på protese- og amputasjonsfronten ute i verden.
  • Du kan få være med på å gjennomføre ulike aktiviteter som du mener er relevant for medelemmene.
  • Vervet kan gi deg mye god arbeidserfaring innenfor mange ulike spennende områder, eksempelvis som likeperson, innen media, administrasjonsarbeid, økonomi og ledelse. Fint på din CV og i en jobbsøknad!
  • Vervet skal ikke gi deg økonomiske ulemper, og er du med på å arrangere en aktivitet, vil ikke dette koste deg annet enn tiden du bruker for å gjennomføre arrangementet!

Verv som kan være aktuelle:

  • Medlemmer til ulike styrer.
  • Helsepolitisk utvalg og engasjement i aktuelle og relevante brukerutvalg.
  • Kommunikasjons- og informasjonsutvalget.
  • Likepersoner i ulike regionlag. Her trengs ofte likepersoner med ulike erfaringer, ulike amputasjonsnivåer, alder og kjønn.

Er du interessert i å engasjere deg, ikke nøl med å ta kontakt med oss!