Bidragsytere, annonsører og samarbeidspartnere

Bidragsytere, annonsører og samarbeidspartnere

Uten gode støttespillere kunne vi ikke driftet organisasjonen på den måten vi gjør i dag!

Arrangementer og aktiviteter er gjort mulig av bl.a.:

Bidragsytere:

 

Logo Stiftelsen Dam
Logo Gjensidige stiftelsen
Logo Lotteri og Stiftelsestilsynet
Logo Bufdir

Takk også til stiftelser, helseforetak, kommuner, fylkeskommuner og andre bidragsytere over hele Norge som støtter de forskjellige lokallag med midler til arrangementer og drift.

Annonsører:

Samarbeidspartnere:

Funkibator er vår samarbeidspartner på arrangementer som bl.a. Venabu og Hjerkinn