Hovedstyret

Hovedstyret

Styret i MOMENTUM består til enhver tid av personer hvor minimum 2/3 selv er protesebrukere.

Hovedstyret:

Hovedstyret i MOMENTUM består til enhver tid av personer hvor minimum 2/3 selv er amputerte, dysmelister eller ortosebrukere.

Vi vet med andre ord hvor skoen (les: protesen) trykker.

Styret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer og er valgt på landsmøte 15.04.23