Protesetilpasning for amputerte

Slik foregår protesetilpassing

Prosessen med protesetilpasning består av mange steg. Den starter gjerne raskt etter amputasjonen.

Protesetilpasning er en viktig del av rehabiliteringen og opptreningen etter operasjonen.

Etter at hevelsen i stumpen er redusert vil det bli tatt mål til protese, enten ved gipsavstøpning eller scanning av stumpen.

Det vil som regel bli produsert en prøvehylse slik at ortopediingeniøren kan se hvor godt protesehylsen sitter på stumpen din. Behov for justering av hylsen vil bli merket av og det vil bli arbeidet med innstilling av protesen slik at funksjonen blir optimal.

Utprøving er viktig ved protesetilpasning

På grunnlag av dette lages det en protese til utprøving som justeres og stilles inn slik at protesen er komfortabel og fungerer slik den skal.

Denne utprøvingen kan skje på proteseverkstedet, på opptreningsinstitusjon og/eller ved at du får protesen med hjem for å teste den ut selv.

Hvis du lurer på hva slags protesetype du vil være best tjent med (enkel funksjonell, kosmetisk, avansert funksjonell) eller du har spesielle ønsker om hvordan protesen skal se ut, (form, farge osv.) kan du snakke med ortopediingeniøren om dette.

Hvis du har lyst til å se hvordan ulike proteser og protesekomponenter ser ut, kan du enten spørre ortopediingeniøren din, eller du kan kontakte Momentum for å snakke med en erfaren protesebruker.

Dersom du ønsker å vite om rettigheter knyttet til protesetilpasning og hvilke verksteder som kan være aktuelle, kan du lese mer her.

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR AMPUTERTE, DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

mailto:info@momentum.nu