Rehabiliteringssteder

Rehabiliteringssteder

God trening og rehabilitering er essensielt for protesebrukere. Mange av landets rehabiliteringsinstitusjoner har gode tilbud til amputerte og protesebrukere.

Rehabiliteringsstedene har mange gode tilbud for ulike behov, både for individuelle pasienter og for grupper.

Det finnes tilbud om opphold med grunnleggende rehabilitering for nyamputerte og rehabiliterings og treningsopphold tidligere amputerte samt ulike spesialtilbud.

  • Nyamputerte som trenger grunnleggende rehabilitering
  • Tidligere amputerte som har behov for mer trening og oppfølging
  • Spesialisert trening for å fremme aktivtivitet og deltagelse

DU HAR RETT TIL REHABILITERING OG HABILITERING

Om rehabilitering

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring. Målet er å kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker. (Helsenorge.no)

Fritt behandlingsvalg steg for seg

Andre lenker

Veileder om rehabilitering og habilitering

Oversikt over rehabiliteringssteder som har et tilbud til amputerte og protesebrukere:

Helsenorge har alltid den siste oppdaterte informasjon om rehabilitering for amputerte og protesebrukere.

Trykk på knappene under for å finne de aktuelle stedene og ventetid for behandling:

Retningslinjer for rehabilitering etter amputasjon

Norges første retningslinje for rehabilitering av pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon er nå tilgjengelig på nett.

Ifølge en artikkel som er publisert på legetidsskriftets nettsider skal den nye retningslinjen dekke hele rehabiliteringsforløpet.

Forfatterne påpeker at mange av anbefalingene også er relevante for pasienter med medfødte mangler på overekstremitetene (dysmeli), og for behandling av amputasjonsrelaterte smerter hos benamputerte.

Mangelfullt tilbud

Denne pasientgruppen (arm-, hånd/delhånd- og fingeramputasjon) har hatt et mangelfullt rehabiliteringstilbud i Norge. Det er avdekket store variasjoner i rehabiliteringen, og det er et udekket behov for flere ulike tjenester i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Retningslinjen er utarbeidet med støtte fra Helsedirektoratet, og er publisert i den elektroniske retningslinjeplattformen MAGICapp i såkalt topplokkformat. Det vil si at man på alle elektroniske plattformer kostnadsfritt kan gå inn og lese dem.

Spesialisert rehabilitering

-Det er spesielt viktig å legge merke til de sterke anbefalingene for henvisning til spesialisert rehabilitering, og lav terskel for gjentatte tverrfaglige vurderinger. Nyamputerte anbefales henvist til ett av landets fem spesialiserte armamputasjonsteam, senest ved utskrivning fra akuttavdelingen. Barn i og under skolealder anbefales regelmessige kontroller for å fange opp nye behov som følge av vekst og utvikling, understreker forfatterne.

Kilde: www.tidsskriftet.no