Momentumprisen

Momentumprisen

Kjenner du noen som har gjort en ekstraordinær innsats for amputerte?

Momentum delte ut Momentumprisen for første gang i 2004, og den har senere blitt delt ut når det er nominerte personer.

Med Momentumprisen ønsker vi å hedre den eller de som har gjort en spesiell innsats for amputerte, dysmelister, ortosebrukere og pårørende.

Momentumprisen for ekstraordinær innsats

Send gjerne forslag på enkeltperson, et tema, en avdeling, en institusjon/organisasjon eller en bedrift som på en eller annen måte har gjort en innsats langt utover det vanlige, og som du derfor mener bør få Momentumprisen.

Momentumprisen for beste protesekosmetikk

På samme måte vil vi sette fokus på protesens utseende, med særlig vekt på form og fasong. Målet med prisen er å oppfordre til innovasjon og nytenkning på området. Hermed inviterer vi deg til å sende inn forslag til den/de som du mener bør få prisen. Bilde av kosmetikk må vedlegges nominasjonen.