Tor H. Aalberg

Tor H. Aalberg

Stilling

Styremedlem

Styre/utvalg

Hovedstyre

Styre/utvalg

Likeperson- og pårørendeutvalg

Kontakt

466 30 642

Låramputert

Tor har følgende verv i Momentum:

  • Styremedlem i hovedstyret
  • Medlem i organisasjonsutvalget
  • Medlem i likepersons- og pårørendeutvalget.
  • Leder i region Midt