Momentum Innlandet

Momentum Innlandet er Momentums lokalforening i Hedmark og Oppland.

Fylkeslaget ble stiftet slik det er i dag 1. oktober 2010 på Lillehammer og har i dag 45 medlemmer. Før dette het foreningen Momentum Hedmark.

Lokallagenes arbeid

Lokallagene tilbyr aktiviteter og arrangementer for medlemmer og andre i hele landet.
Se hva som skjer

Lokallagene er også ansvarlig for likepersonsarbeidet rundt i Norge.
Les mer om om Momentums likepersoner og pårørendekontakter her

Lokallagene har også egne styremøter og årsmøter for å påvirke drive lokalt arbeid og påvirke nasjonalt arbeid.
Se her:

Årsmøte Innlandet 2013
Årsmøte Innlandet 2012
Årsmøte Innlandet 2011

Foreningen har mange ulike aktiviteter og tilbud, eksempelvis fjelltur på Hjerkinn, Landåsen aktivitetshelg, Grilling ved Møsa, skitur på Venabu, ulike julelunsjer, livsgledeutstilling og Golf. Momentum Innlandet tilbyr også både nye og erfarne likepersoner likepersonskurs.

Det er alltid plass til de som ønsker å bidra i arbeidet vi gjør. Ta gjerne kontakt med styret eller våre likepersoner- og pårørendekontakter.

Ta kontakt med oss i Momentum Innlandet

Fylkesleder:
Erik Haugen, Tlf. 90042379
erik@928.no

Likepersonkontakt Hedmark
Rune Søstuen, Tlf: 95965242
runesostuen@yahoo.no

Likepersonkontakt Landåsen:
Arne Wilberg, Tlf : 41521080
a-to-wil@online.no

Pårørendekontakt / sekretær
Liv Karin Søstuen, Sekretær Tlf: 47021094
liv karins@yahoo.no

Styremedlemmer:

Liv Karin Søstuen, Sekretær Tlf: 47021094
liv karins@yahoo.no

Rune Søstuen,  Tlf:95965242
runesostuen@yahoo.no

Oda Kokslien , Styremedlem Tlf:99250163
oda_solhaug_kokslien@hotmail.com

Egil Kirkevold, styremedlem 95269653
egkir@hotmail.com

Du kan også kontakte Momentums administrasjonssekretær Liv Karin Søstuen på telefon 40004360 eller på mail: info@momentum.nu for mer informasjon.