Momentum Innlandet

Momentum Innlandet er Momentums lokalforening i Hedmark og Oppland fylke.

Fylkeslaget ble stiftet slik det er i dag 1. oktober 2010 på Lillehammer og har i dag 80 medlemmer. Før dette het foreningen Momentum Hedmark.

Lokallagenes arbeid

Lokallagene tilbyr aktiviteter og arrangementer for medlemmer og andre i hele landet.
Se hva som skjer

Lokallagene er også ansvarlig for likepersonsarbeidet rundt i Norge.
Les mer om om Momentums likepersoner og pårørendekontakter her

Lokallagene har også egne styremøter og årsmøter for å drive lokalt arbeid og påvirke nasjonalt arbeid.
Se her:

Styremøteprotokoll 08.09.2019

Årsmøte Innlandet 2013
Årsmøte Innlandet 2012
Årsmøte Innlandet 2011

Foreningen har mange ulike aktiviteter og tilbud, eksempelvis fjelltur på Hjerkinn, Landåsen aktivitetshelg, Grilling ved Møsa, skitur på Venabu, ulike julelunsjer, livsgledeutstilling og Golf. Momentum Innlandet tilbyr også både nye og erfarne likepersoner likepersonskurs.

Det er alltid plass til de som ønsker å bidra i arbeidet vi gjør. Ta gjerne kontakt med styret eller våre likepersoner- og pårørendekontakter.

Ta kontakt med oss i Momentum Innlandet

Fylkesleder:
Oda Kokslien, Tlf:99250163
oda_solhaug_kokslien@hotmail.com

Styremedlemmer:

Geir-Håkon Øverby, Nestleder 93480211
g-hoverby@outlook.com

Roar Olafsen, styremedlem 93697330
borgolafsen@gmail.com

Du kan også kontakte Momentums administrasjonssekretær Liv Karin Søstuen på telefon 40004360 eller på mail: info@momentum.nu for mer informasjon.

Likeperson for Innlandet:

Roar Borg Olafsen, 93697330                                                                                                                               borgolafsen@gmail.com