Momentum Øst er Momentums fylkeslag i Oslo samt gamle Akershus og Østfold i Viken Fylke

Fylkeslaget ble stiftet 24. november 2007

Foreningen har mange ulike aktiviteter og tilbud, eksempelvis Bakkeweekend, ulike julelunsjer, aktivitetsweekend på Hurdalsjøen, landsmøte, erfaringsutveksling og livsgledeutstilling. Momentum Øst tilbyr også både nye og erfarne likepersoner likepersonskurs.

Det er alltid plass til de som ønsker å bidra i arbeidet vi gjør. Ta gjerne kontakt med styret eller våre likepersoner- og pårørendekontakter.

Ta kontakt med styret i Momentum Øst:

Leder:

Steinar B. Hansen . Mobil: 91382221

Nestleder:

Hans Petter Børresen – Mobil: 47518403

Styremedlem:

Kristin Holter-Sørensen – Mobil: 99719756

Styremedlem:

Liv Birgit Sjøvik – Mobil: 95847170

Styremedlem:

Vigdis B. Hansen – Mobil: 91382221

Varamedlem: 

Mark Miller – Mobil: 92887660

Varamedlem:

Bjørnar Andre Svendsby – Mobil: 97744366

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu