Momentum Vest

Momentum Vest er Momentums lokalforening i Vestland fylke.

Fylkeslaget ble stiftet 9. mars 2013.

Lokallagenes arbeid

Lokallagene tilbyr aktiviteter og arrangementer for medlemmer og andre i hele landet.
Se hva som skjer

Lokallagene er også ansvarlig for likepersonsarbeidet rundt i Norge.
Les mer om om Momentums likepersoner og pårørendekontakter her

Lokallagene har også egne styremøter og årsmøter for å påvirke drive lokalt arbeid og påvirke nasjonalt arbeid.
Se her:

Styremøteprotokoll 07.12.2019

Vedlegg: forslag til årshjul 2020

Årsmøteprotokoll Vest 10.03.2015
Stiftelsesprotokoll Vest 09.03.2013

Foreningen har mange ulike aktiviteter og tilbud, for eksempel Båt tur til Danmark, ulike julelunsjer, Geiloweekend og livsgledeutstilling. Momentum Vest gir både nye og erfarne likepersoner muligheten til å delta på likepersonskurs.

Det er alltid plass til de som ønsker å bidra i arbeidet vi gjør. Ta gjerne kontakt med styret eller våre likepersoner- og pårørendekontakter.

Du kan også kontakte Momentums administrasjonssekretær Liv Karin Søstuen på telefon 40004360 eller på mail: info@momentum.nu for mer informasjon.

Ta kontakt med styret i Momentum Vest:

Fylkesleder:
Mariann Vestbøstad Martinsen, tlf. 99225315
l.vest@momentum.nu

Styremedlem:
Marit Havre Nilssen, tlf. 92030616
hnmarit@frisurf.no

Bjarte Rolland, tlf. 48279409
bjroll@frisurf.no

Varamedlem:
Finn Atle Leirpoll, tlf: 95195075
fin-atle@online.no

Per Arvid Butz, tlf: 56331694
perbutz@broadpark.no

Du kan også kontakte Momentums administrasjonssekretær Liv Karin Søstuen på telefon 40004360 eller på mail: info@momentum.nu for mer informasjon.