Momentum Vest er Momentums Fylkeslag i Vestland Fylke

Fylkeslaget ble stiftet 9. mars 2013.

Foreningen har mange ulike aktiviteter og tilbud, for eksempel båt tur til Danmark, ulike julelunsjer, Geiloweekend og livsgledeutstilling. Momentum Vest gir både nye og erfarne likepersoner muligheten til å delta på likepersonskurs.

Det er alltid plass til de som ønsker å bidra i arbeidet vi gjør. Ta gjerne kontakt med styret eller våre likepersoner- og pårørendekontakter.

Ta kontakt med styret i Momentum Vest:

Fylkesleder:

Mariann Vestbøstad Martinsen – Mobil: 99225315

Styremedlem:

Marit Havre Nilssen – Mobil: 92030616

Styremedlem:

Bjarte Rolland – Mobil: 48279409

Varamedlem:

Finn Atle Leirpoll – Mobil: 95195075

Varamedlem:

Per Arvid Butz – Mobil: 56331694

 

Fylkeslagenes arbeid

Fylkeslagene tilbyr aktiviteter og arrangementer for medlemmer og andre i hele landet.
Se hva som skjer

Fylkeslagene er også ansvarlig for likepersonsarbeidet rundt i Norge.
Les mer om om Momentums likepersoner og pårørendekontakter her

Fylkeslagene har også egne styremøter og årsmøter for å påvirke drive lokalt arbeid og påvirke nasjonalt arbeid.

Se her:

Styremøteprotokoll 07.12.2019

Vedlegg: forslag til årshjul 2020

Protokoll årsmøte 2020 – Momentum Vest

Årsmøteprotokoll Vest 10.03.2015
Stiftelsesprotokoll Vest 09.03.2013

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu